OPVOEDER/STER halftijds (19u) met GESCO-statuut

VOORWAARDEN en GEZOCHT PROFIEL:

 • GESCO statuut
 • Diploma opvoed(st)er A1 met ervaring in psycho-sociale en socio-administratieve begeleiding)
 • Tweetalig (F+NL).
 • Bereid en beschikbaar tot werken in kader van onregelmatige arbeidsprestaties/ avond en week-end werk inbegrepen.
 • Kennis van de sociale kaart van Brussel.
 • In team samenwerken (doorgeven en uitwisselen info, netheid in dossiers, flexibiliteit ikv teamplanning en permanenties, …)
 • Autonome organisatie werk en planning
 • Zelfreflectie
 • Verantwoordelijkheidsgevoel

TAKEN in kader van groepsbegeleiding:

Alle mogelijke inspanning doen voor een positieve groepsdynamiek in samenwerking met team.

Aanwezigheid in de groep om samenleven tussen volwassenen en tussen volwassenen en kinderen te ondersteunen (op een proactieve wijze) .

Indien nodig, hulp bieden bij voorbereiding avond eten.

Agressiepreventie.

Positief tussenkomen ikv respect van huisreglement en indien nodig vermaning.

Aanwezigheid in de groep bij oplopende spanningen in groep en tussenkomen, indien nodig, zowel op individueel als op collectief niveau. Altijd dialoog vooropstellen.

Kinderen vooropstellen in kader van tussenkomst in een agressie voorval.

‘S avonds, in geval van gevaar en geen uitsluitingssanctie toepasbaar, voorzien om te blijven slapen (ten voordele van veiligheid van de groep).

TAKEN van opvoed(st)er:

Preventie: bespreekbaar maken van de eigen kijk op opvoeding

Aanpak op vlak van vinden van diensten voor opvoedingsondersteuning en scholing

Contact met netwerk van bewoner en van Talita op vlak van kinderen en de leden van hun gezin

Samenwerking met team (sociaal werkers, sociaal verpleegkundige) op vlak van socio-administratieve demarches

Organiseren van kindervergaderingen en activiteiten (woensdagen)

Inschrijvingen voor speelpleinen tijdens de schoolvakanties

Contact bevorderen met papa’s na bespreking in team

GEZOCHTE COMPETENTIES EN VERANTWOORDLIJKHEDEN

a)  Algemeen:

Op een creatieve wijze en met respect voor de context van de bewoner deze ondersteunen in het opzetten van oplossingen op vlak van opvoedingsondersteuning.

b)  Specifiek:

Aanspreken van bewoner op basis van positieve evolutie (afspraken nagekomen en eigen initiatief genomen) of negatieve evolutie (bespreekbaar maken van proces, autonomie, …).

Organiseren, beheren met creativiteit van kindervergaderingen (1x/maand) en activiteiten (woensdagen)

Opzoeking (in samenwerking met andere opvoedster) van organisaties om netwerk te versterken

De plaats van de opvoed(st)er binnen de organisatie

Samenwerking met sociaal werkers, andere opvoeders en sociaal verpleegkundige (complementariteit/duo begeleiding).

 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: 1170EUR/mnd bruto (0 jaar anciënniteit)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij talita.info@skynet.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
vzw TALITA
Vlierwijk 3
1000  Brussel