Organisator Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen

(60% - bepaalde duur – t/m 18 november 2020) 

 

Wat is “Iedereen Mondiaal”? 

Iedereen Mondiaal wil mondiale thema’s op een laagdrempelige manier bij de bevolking van de provincie West-Vlaanderen brengen. Via korte activiteiten in een informele setting leer je over diverse Noord-Zuidthema’s. Het gaat dus niet om klassieke vormingsactiviteiten, wel om laagdrempelige, interactieve workshops. 

 

De workshops worden begeleid door vrijwilligers en zijn gericht op bestaande groepen: verenigingen, collega’s, familie, vrienden, buren,... De activiteiten hebben een informeel karakter en hebben zowel een inhoudelijk als een actief luik. Thema’s die aan bod komen zijn eerlijke handel, voedselschaarste, de klimaatproblematiek, mensenrechten, armoede en ongelijkheid. 

 

De workshops zijn gevarieerd in aanbod. De initiatiefnemer (een vereniging of individu) kan zelf zijn workshop kiezen en organiseren voor een groep mensen. De initiatiefnemer bepaalt vervolgens zelf de locatie, het tijdstip én de deelnemers aan de activiteit. 11.11.11 zorgt voor materiaal, ingrediënten en een vrijwilliger die de activiteit begeleidt. 

Meer info: www.iedereenmondiaal.be 

 

 Wat doe je? 

 • Je promoot de activiteiten van Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen, je zorgt ervoor dat het aanbod bekend is.  

 • Je voert het bestaande communicatieplan uit. Je zorgt voor inhoudelijke invulling van de website. 

 • Je staat in voor de praktische opvolging van de geboekte activiteiten (Planning van activiteiten matchen met vrijwilligers, uitbetalen vrijwilligersvergoedingen en facturatie, materiaal voor workshops bestellen en ter plaatse brengen.) 

 • Bij afwezigheid van een vrijwilliger kun je zelf inspringen voor het begeleiden van de workshops 

 • Je verzorgt de inhoudelijke en financiële opvolging en rapportage zowel intern als aan de subsidiegever  

 • Je werft en selecteert vrijwilligers voor de begeleiding van de workshops 

 • Je organiseert vorming, ondersteuning en omkadering voor de vrijwilligers in het kader van de workshops 

 • Je werkt samen met stuurgroep van Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen en informeert hen over het verloop van het project. 

 

Wie ben je?  
 

 • Je bent een kei in administratie 

 • Je kunt goed plannen en organiseren 

 • Je hebt ervaring in de opmaak en verantwoording van subsidiedossiers  

 • Je kunt zelfstandig werken maar ook in teamverband 

 • Je bent sterk in het begeleiden en coachen van vrijwilligers 

 • Ervaring in het vormingswerk is een pluspunt 

 • Je hebt voeling met de Noord-Zuidbeweging  

 • Je beschikt over een Bachelordiploma of gelijkgesteld door ervaring 

 • Je bent bereid tot presteren van wekelijks avond- of weekendwerk 

 • Je beschikt over een rijbewijs B 

 • Je woont bij voorkeur in de provincie West-Vlaanderen 

 

 Als je bij 11.11.11 werkt, ga je akkoord met onze vijf basiswaarden: 

 • Bereid zijn om open te communiceren met medewerkers, leden, derden, … 

 • Bereid zijn te werken in een pluralistische koepel. Dit houdt in dat je oog en oor hebt voor het brede scala van opinies binnen de koepel en dat je eigen overtuiging een pluralistische werking niet in de weg staat 

 • Gendergevoelig zijn en rekening houden met hoe beslissingen de bestaande maatschappelijke rolverdeling versterken of juist ruimte geven voor gewenste veranderingen 

 • Verantwoord omgaan met de financiële middelen die de schenkers en de overheid aan 11.11.11 toevertrouwen 

 • Oog hebben voor de ecologische gevolgen van je beslissingen en gedragingen 

 

Wat bieden we jou?  

 
 • Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector;   

 • Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance;   

 • Een fijn team op de dienst Beweging met een 15 tal collega’s, waarvan 2 rechtstreeks in West-Vlaanderen  

 • Een gezellig kantoor met een informele sfeer;   

 • Onmiddellijke indiensttreding met een contract van bepaalde duur voor een deeltijdse job van 22,5 uur per week (glijdende uren en extra arbeidsduurverminderingsdagen)    

 • Barema 4 van 11.11.11. dat nuttige werkervaring in aanmerking neemt en bij 0 jaar ervaring begint bij een voltijds brutomaandloon € 2.313,69; na 10 jaar ervaring € 2.876,09 wordt en eindigt bij minstens 31 j ervaring (voltijds) op € 3.887,01;   

 • Verdere voordelen zoals eindejaarspremie (volledige 13°maand), maaltijdcheques, maandelijkse IT-vergoeding (pro rata bij deeltijds), terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding;   

 • Terugbetaling eventuele kosten voor babysit voor avondvergaderingen en tijdens het weekend;   

 • Mogelijkheid tot gebruik van Cambio en Bluebike voor werkverplaatsingen.  

 

Hoe word je onze nieuwe collega? 

Schriftelijke kandidaturen, vergezeld van curriculum vitae moeten worden opgestuurd voor dinsdag 21 januari 2020 om 20.00u naar Mw. Jo de Smet - Vlasfabriekstraat 11- 1060 Brussel, of per e-mail: vacatures@11.be 

Op basis van deze brieven en CV’s zal een selectie worden gemaakt. Een aantal kandidaten zal gevraagd worden voor een interview op donderdag 30 januari vanaf 14.00u in de lokalen van 11.11.11 West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22 te 8800 Roeselare. 

Hou deze datum dus zeker al vrij. 

 
 

Plaats van tewerkstelling:  

Wereldhuis /11.11.11 West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22 te 8800 Roeselare en regelmatig bij 11.11.11 in Brussel, Vlasfabriekstraat 11 (op wandelafstand van het Zuidstation) 

 

Indiensttreding:  

Zo snel mogelijk 

Meer informatie over de job kun je krijgen bij Kristien Van Mechelen op het nummer 02/536.11.28 of 0474/68 91 00 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Werkgever

Vlasfabriekstraat 11
1060  Brussel