Orthopedagoog

Als orthopedagoog stuur je het pedagogisch handelen van twee teams en coach je de teamleden in hun handelen met cliënten met een verstandelijke beperking. Je coördineert de individuele handelingsplanning van elke cliënt en volgt die op. Je bent voor cliënten een aanspreekpunt en je doet zelf een aantal begeleidingen bij bijzondere noden. Je bereidt samen met de cliënten het maandelijkse cliëntenforum voor, ondersteunt het en zorgt voor de opvolging en communicatie. Je werkt mee aan de voorbereiding van een aantal ontmoetings- en infomomenten per jaar voor familie. Samen met de sociaal werker en de teams, bouw je aan een (lokaal) netwerk in het belang van de inclusieve zorg die De Ark biedt. Je volgt nieuwe ontwikkelingen via literatuur, vorming en ontmoeting met externe collega’s. Je maakt deel uit van het beleidsondersteunend team van de organisatie en neemt hierin actief een aantal opdrachten op.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij mieke.craeymeersch@vzwdeark.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Ark vzw
Verdunstraat 521
1130  Haren