Orthopedagoog

Functieomschrijving

 • Orthopedagogische taken van de school op zich nemen
 • Verantwoordelijkheid naar zorgbeleid
 • Rechterhand zijn van de directeur inzake beleid en pedagogie
 
 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen
 • Zorgvrager(s) informeren en sensibiliseren over de thema's geweld, verslaving, seksualiteit, analfabetisme en persoonlijke steun bieden door advies en hulp
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Samen met of voor de zorgvrager de sociaal-educatieve stappen ondernemen bij sociale en medische instellingen, werkgevers, onderwijsinstellingen, ...
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)

Aanbod

 • Je krijgt een tijdelijk contract voor het hele schooljaar, mits goede evaluatie.
 • Deeltijdse opdracht 16/40, de uren worden nog besproken.
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Barema Onderwijs
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij farnoush.moradi@demarkgrave.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
BuSO De Markgrave
Markgravelei 81
2018  antwerpen