PAB-ASSISTENT/TEAMLEIDER ZORGTEAM

Plaats tewerkstelling: GENT (vlot te bereiken met openbaar vervoer)

Ik ben een jongeman van 21 jaar met goede begaafdheid en met een ernstige vorm van autisme. Ik woon alleen. Ik word voor mijn dagdagelijkse handelingen reeds begeleid door enkele persoonlijke assistenten, maar heb nood aan een orthopedagoog of gelijk(w)aardig diploma om het netwerk rondom mij te versterken.

Zelf heb ik enkele sterke kanten:
ik filosofeer graag en diepzinnig, heb humor, ik ben weg van muziek en het maken ervan, ik ben leergierig, ik geniet ook graag.

Door mijn lage stressbestendigheid heb ik nood aan iemand met wie ik een positieve klik kan maken. De kans op een klik vergroot als je humor hebt en houdt van filosoferen en muziek.

Het is nodig:

 1.      dat je een gedegen kennis hebt van autisme bij volwassenen, en zoveel mogelijk uitgaat van wat ik aankan en waar ik op dat ogenblik voor opensta.
 2.      dat je op verschillende vlakken werkzaam bent:
 3.      Je neemt de leiding op jou over het team rondom mij, waarbij je over de gave beschikt iedereen in een teamgeest te laten samen werken.
 4.      Je zoekt samen met de andere assistenten naar wat mijn volgende doelen zijn om te verwezenlijken.
 5.      Je neemt daarbij de administratie op jou om het zorgteam te laten functioneren: bellen, mailen, maandelijks een overleg organiseren, verslagen maken, contacten met alle teamspelers te verzorgen waar nodig, en op een correcte manier.

Je doet het gebruikelijke takenpakket van een persoonlijk assistent voor iemand met autisme: het coachen, het aansturen van dagelijkse handelingen, het overnemen van huishoudelijke taken en het zoeken naar een geschikte daginvulling. Als je bereid bent met mij hele kleine stappen tegelijk te nemen, dan kan het lukken. Als je stappen te groot zijn, blokkeer ik en haak ik af.

Takenpakket:

Praktisch gezien:

-19u/w

-daarvan 1 à 2 dagen in de week assistentie verlenen, het aantal uren volgens wat ik nodig heb. De rest van de uren kunnen van thuis uit gedaan worden wat het administratieve gedeelte en overleg betreft.

-telefonisch bereikbaar zijn is een must. Auto is niet verplicht, maar is een uitbreiding van relatief belangrijke mogelijkheden.

-Je begint met een contract van bepaalde duur dat bij een goede klik met iedereen, wordt omgezet naar een vast contract van onbepaalde duur. “

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij astrid.casteels@gmail.com
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Hamerstraat 120
9000  Gent