Patrimoniumbeheerder

Functieomschrijving

Een Sociaal Verhuurkantoor heeft een dubbele rol: Voor onze eigenaars is het SVK de huurder, terwijl we voor de onderhuurders de rol van verhuurder opnemen. Deze speciale positie zorgt ervoor dat we zowel naar de eigenaars als naar de onderhuurders specifieke verplichtingen (en rechten) hebben.    
Het is jouw taak om samen met je collega’s alles in goede banen te leiden voor zowel de huurder als de verhuurder. Als patrimoniumbeheerder ben je onder andere verantwoordelijk voor:

 •          Het inhuren van nieuwe woningen, appartementen of studio’s;
 •          Het opmaken van plaatsbeschrijvingen en contracten;
 •          Het opvolgen van het algemeen onderhoud van de woningen;
 •          Het controleren en/of organiseren van het verplicht jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallaties;
 •          Het detecteren, inplannen en opvolgen van noodzakelijke of wenselijke herstellingen in de huurwoningen;
 •          Het opvragen van offertes voor herstellingen die niet door onze eigen klusjesdienst kunnen uitgevoerd worden;
 •          Het bewaken van de conformiteit en woningkwaliteit van de huurwoningen;
 •          Het mee aansturen van onze technisch medewerker;
 •          …

Je houdt bij dit alles de huurwetgeving, de Vlaamse Wooncode, de SVK-gerelateerde wetgeving, de wetgeving op de overheidsopdrachten en eventuele contractuele bepalingen in het oog.

Je werkt in overleg met de coördinator, de administratief verantwoordelijke, de klusjesman en de huurbegeleiders.

Profiel

Competenties

 • Betrokken zijn en kwalitatief handelen
 • Klantgerichtheid
 • Initiatief nemen
 • Kostenbewust
 • Vindingrijk in het zoeken naar oplossingen
 • Communicatievaardigheid – effectief communiceren
 • Sociaal vaardig zijn
 • Managen van taken – plannen, organiseren en coördineren
 •  Netwerken – relaties leggen
 • Acties ondernemen naar hygiëne en veiligheid
 • Planmatig werken: structuur aanbrengen bij het aanpakken van taken en problemen
 •  Adviseren
 • Samenwerken
 • Impact genereren
 • Overtuigingskracht
 • Rapporteren
 • Problemen identificeren
 • Oplossingsgericht werken

Kennis

 • Basiskennis gebouwenbeheer en gebouw technieken
 • Basiskennis van de basiswetgeving op niveau van het bestuur
  (o.a. Kaderbesluit sociale huur, erkennings- en subsidiëringsbesluit SVK’s, decreet over het lokaal bestuur)
 • Basiskennis van de specifieke wetgeving i.v.m de afdeling
  (o.a. wetgeving op de overheidsopdrachten, woningkwaliteitseisen Vlaamse Wooncode e.a)
 • Grondige kennis van de software van de afdeling (word, powerpoint, excel)

Gedragsvereisten

 • Loyauteit
 • Vriendelijk en hartelijk/positief zijn
 • Stressbestendigheid en zelfreflectie
 • Integriteit
 • Beschikbaarheid
 • Betrokkenheid en zin voor kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Onpartijdigheid
 • Een resultaatgerichte en klantgerichte instelling en goede soft skills  

Aanwervingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor diploma)
 • Rijbewijs B en eigen wagen ter beschikking hebben.

Aanbod

Wij bieden:

Een afwisselende job in een aangename, groeiende en professionele organisatie waar je het recht op betaalbaar en kwalitatief wonen voor kwetsbare huurders in onze regio mee kan realiseren.

Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week), onmiddellijke opstart voorzien.

Een boeiend en gevarieerd takenpakket, verloning op B1-B3 niveau aangevuld met maaltijdcheques (7 euro), fietsvergoeding, tussenkomst in openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, 1% aanvullende pensioenpijler.
Diverse opleidingsmogelijkheden.           
Dienstreizen met de eigen wagen worden vergoed.

Wervingsreserve van 2 jaar.

Het salaris bij een welzijnsvereniging ligt op voorhand vast. Er wordt rekening gehouden met de barema’s van een lokaal openbaar bestuur. Je kan hierover dus niet onderhandelen.

Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, in een voltijdse functie aan index 1,7069) bedraagt € 2460,78 bruto per maand.

Aanwervingsprocedure

Binnen het SVK is er meer nodig dan enkel een sollicitatieproef om aan de slag te kunnen gaan. Er zijn bepaalde voorgeschreven procedures vastgelegd in de rechtspositieregeling (zie verder) die we verplicht dienen te volgen.

Je kandidatuur kan je indienen op twee manieren:

Of je nu online of per post solliciteert, wij dienen volgende documenten van jou te ontvangen:

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Een kopie van het gevraagde diploma
 • Een uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud)

De uiterste inschrijvingsdatum om je kandidaat te stellen, zondag 26 mei 2019. Je dient dus uiterlijk op deze datum het bewijs te leveren dat je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: niveau B1-B3 (€ 2.460,78, zonder anciënniteit)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie Patrimoniumbeheerder
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Sociaal Huis Nazareth
Zwanestraat 30
9810  Nazareth