Payrollmedewerk(st)er

RESULTAATGEBIEDEN :-

Is procesverantwoordelijke/verantwoordelijke voor een kwaliteitsvolle uitwerking/verwerking van de personeelsadministratie en personeelssubsidies.

- houdt kennis van sociale wetgeving up-to-date en onderzoekt/past toe aan welke wettelijke verplichtingen de organisatie moet voldoen.

- Voorbereidend werk loonadministraite naar sociaal secretariaat

- Voorbereidend werk loonadministratie ook voor andere doelgroepen niet gekoppeld aan sociaal secretariaat

- verwerkt administratieve verplichtingen nar de desbetreffende instanties (WE, vakbonden, ocmw, ook intern doorgeven).

- houdt de personeelsdossiers up-to-date

- ontwikkelt/hanteert tools voor het bijhouden van ziekte, verlof,....

TAKEN en BEVOEGDHEDEN :

- Verzamelen en aanleveren van de nodige gegvens inzake tijdsregistratie naar de sociale secretariaten

- Verwerken en bijhouden van alle administratieve documenten die personeelsgebonden zijn.

- Verdelen + stokbeheer werkkledij

- Aansluitingen ziekte en hospitalsiatieverzekering

De tewerkstellingsplaats is in de regio Zuid-Oost Vlaanderen

 

Profiel

Sociaal en communicatief vaardig zijn

Omgaan met PC

Kennis van word, excel,....

Jobgerelateerde competenties

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Resultaatgerichtheid 
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: PC 327.01 categorie 4 , Hospitalisatieverzekering, Maaltijdcheques
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij personeel@kwvla.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Kringwinkel Vlaamse Ardennen Sociale Werkplaats
A.L. Vanhovestraat 14
9600  Ronse