Pedagogisch Assistent

ToekomstATELIERdelAvenir(TADA)is een innovatief ‘lifelong learning’ netwerk dat inspireert tot meer betrokkenheid van de burger en het bedrijfsleven in de emancipatie van kwetsbare jeugd. De focus ligt op het empoweren van, binnenkort, duizend maatschappelijk kwetsbare tieners in Brussel. Via contact met rolmodellen en leuke praktijkles van bevlogen professionals bereidt TADA deze tieners voor op een zelfstandig en gemotiveerd leven ‘later’. Meer weten? Bezoek onze website. 

Wat biedt TADA jou?

 •  Je werkt in een dynamische organisatie met een maatschappelijk doel.
 •  Je kan verschillende talenten inzetten en ontwikkelen in een leerrijke en betekenisvolle job.
 • Je doorloopt een uitgebreid trainingsprogrammamet focus op pedagogie, overtuigende communicatie en zelfmanagement.
 • Je krijgt een bediendecontract van onbepaalde duur(14u per week).
 •  Je werkt in een comfortabele en inspirerende werkomgeving(Naamsepoort, Brussel) met uitstekend IT-materiaal (iPhone, MacBook).

Wat beteken jij voor TADA?

 • Als Pedagogisch Assistent ben je verantwoordelijk voor de opvolging en begeleiding van een TADA-klas. Je doet dit in nauwe samenwerking met een Pedagogisch Coördinator die de vakken inhoudelijk voorbereidt en de gastdocenten rekruteert. 
 • Dankzij je kindgerichte, open en consequente houdingcreëer jij in jouw klas een positieve sfeer met respect en discipline. In je communicatie met kinderen, gastdocenten en ouders weet je te motiveren. 
 • Jouw timemanagement en logistieke voorbereidingbiedt de kinderen en gastdocenten structuur. Informatie over de kinderen onder jouw verantwoordelijkheid is steeds up-to-date in de verschillende IT-systemen van TADA.
 • Je voelt aansluiting bij de Code of Conduct - die door het team uitgetekend werd en nu doorleefd wordt (zie bijlage) - en wil deze uitdragen.
 • Je verwerkt snel nieuwe informatie, stelt je flexibelop en steekt de handen uit de mouwen in onvoorziene omstandigheden. 
 • Op jouw schouders kunnen we bouwen. Een TADA-klas opvolgen gedurende 3 jaar, is voor jou een traject dat je met volle goesting aangaat en dus sta je er.

Profiel

 •  Je hebt een masterdiploma of een relevant diploma hoger onderwijs.
 •  Je bent Nederlandstalig, begrijpt probleemloos Engels en beschikt idealiter over een goede kennis van het Frans of wil deze op korte tijd bijschaven. 
 •  Concrete ervaring met werken met kinderenis een plus. 
 • Je staat er op de TADA-zaterdagen (30 per jaar met compensatiedag in de week). 
 • Je bent sterk in het gebruik van IT en hebtnieuwe software snel onder de knie.

Iets voor jou?

Stuur je cv en motivatiebrief voor 28 april 2019 naar job@toekomstatelierdelavenir.commet ‘Pedagogisch Assistent’ in het onderwerp van je e-mail. Je krijgt ten laatste op 25 mei 2019 een antwoord van ons.   

 

Details Werkgever

Troonplein 1
1000  Brussel