Pedagogisch begeleider “evidence-informed beleid ontwikkelen in een katholieke dialoogschool”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar leden nieuwe tools en methodieken aanreiken om het schooleigen opvoedingsproject als katholieke dialoogschool concreet te maken. In een project ‘inspirerend burgerschap’ worden hiertoe ondersteunende netwerken, nascholingen en materialen ontwikkeld. Deze ondersteuning focust zich op specifieke thema’s: diversiteit en polarisatie, community services learning, burgerschapsvorming, enz. We zoeken een nieuwe medewerker voor het team dat samen met pedagogische begeleiders en schoolteams dit project ondersteunt.

Interesse? Ga dan zeker naar onze website voor meer informatie! Kandideren kan via de link in het vacaturebericht.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Guimardstraat 1
1040  Brussel