Pedagogisch teamleider

Als pedagogisch teamleider geef je leiding aan, coach en coördineer je een team van kinderbegeleiders binnen (een) kinderdagverblijf van Zorg Leuven. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en handelt steeds vanuit de Reggio Emilia-pedagogiek. Hierbij gaan we uit van het sterke, nieuwsgierige en creatieve kind. Een kind drukt zich uit in honderd talen en geeft aan wat het wil. Kijken, luisteren en openstaan voor iets nieuws is onze basishouding. Concreet vertaal je mee de visie van de kinderdagverblijven in hanteerbare richtlijnen voor de kinderbegeleiders en sta je mee in voor het behalen en evalueren van de pedagogische doelstellingen in de kinderdagverblijven. Je werkt vanuit contacten met ouders en andere zorgbieders (intern en externe organisaties). Diversiteit als troef en het welbevinden van elk kind in de kinderopvang vormen steeds jouw uitgangspunt.

Je rapporteert aan de vestigingscoördinator van het betreffende kinderdagverblijf.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: zie infobrochure
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

A. Vesaliusstraat 47
3000  Leuven