Pedagogisch verantwoordelijke

Abrusco vzw wil een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs die een link hebben met Brussel en ambieert een zo hoog mogelijk en passende kwalificatie voor deze jongeren. We zetten ons in om jongeren en hun netwerk te coachen in hun onderwijstraject door hun vaardigheden te versterken en hen aanmoediging en ondersteuning aan te bieden en dit steeds zo preventief mogelijk.

Voor onze werking zijn wij op zoek naar een m/v/x:

 

Pedagogisch verantwoordelijke

             

                           FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je ondersteunt en coacht de medewerkers van Abrusco in hun pedagogisch werk(en). Je doet dit zowel individueel als in team. Je doet dit o.a. door:

-          Pedagogische plekken te creëren voor het team: ruimte waar samen gesproken en gedacht kan worden over (het eigen) pedagogisch werk. Je stimuleert het (kritisch) denken van de educatief medewerkers over het werken met onze jongeren en hun context.

-          Je gaat samen met de educatief medewerkers op zoek naar mogelijke antwoorden op hun pedagogische vragen.

-          Je zoekt en inventariseert materiaal / literatuur / onderzoek / bestaand aanbod van pedagogische begeleidingen binnen en buiten de organisatie. Dit vormt een inspiratiebron voor de educatief medewerkers.

-          Je bent betrokken bij de functioneringsgesprekken van de educatief medewerkers.

-          Je bereidt, samen met de leidinggevenden, de wekelijkse vormings- en uitwisselingsmomenten voor + je begeleidt deze tijdens de teamvergaderingen.

-          …

 

 

                      COMPETENTIEPROFIEL

Jouw basishouding stemt overeen met de visie van Abrusco: je handelt vanuit het geloof in mensen en in de mogelijkheid tot beweging / verandering.

Je kan je vinden in de visie en leidende principes van Abrusco.

Als pedagogisch medewerker ga je diplomatisch en motiverend te werk. Je neemt initiatief, kan plannen / organiseren, je detecteert mogelijkheden.

We verwachten dat je je flexibel weet op te stellen, een professionele band kan opbouwen met alle medewerkers.

Daarnaast heb je voldoende (schriftelijke en mondelinge) communicatieve competenties en weet je deze ook bij anderen te stimuleren.

Je kan goed overweg met pc, internet, e-mail, social media en de verschillende MS-officepakketten. Je bent bereid om je werktijd flexibel te organiseren.

Je beschikt over een masterdiploma (bij voorkeur) in de pedagogische of agogische wetenschappen.

Ervaring in onderwijs is een meerwaarde.

Ervaring in het coachen van volwassenen is een grote meerwaarde.

 

AANBOD

 •             Halftijds contract van bepaalde duur, met optie tot uitbreiding naar contract van onbepaalde duur.
 •             Werkregime van 19 uren per week.
 •             Loon volgens barema verantwoordelijke en anciënniteit (barema paritair comité 329.01)

 

SOLLICITEREN

Stuur jouw sollicitatiebrief en cv met vermelding van de vacature, ten laatste voor 31 juli 2018 via e-mail naar sollicitatie@abrusco.be 

 

Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van uw kandidatuur.                                                                                

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Loon volgens barema verantwoordelijke en anciënniteit (barema paritair comité 329.01)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij sollicitatie@abrusco.be
  met referentie Pedagogisch verantwoordelijke
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Abrusco vzw
LEOPOLD II LAAN 178
1080  SINT-JANS-MOLENBEEK