Personeels- en Administratief Medewerk(st)er (M/V)

Memisa België is een erkende NGO actief in de medische ontwikkelings-samenwerking. Haar doelstelling is om de toegankelijkheid van gezondheidszorg te verbeteren in ontwikkelingslanden en het verbeteren van kwalitatieve basis-gezondheidszorg voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Om haar doelstellingen te verwezenlijken, werkt Memisa samen met lokale gemeenschappen en partners.

In de lokale kantoren en bij de partners van Memisa worden er heel wat administratieve en HR taken vervuld. Voor de consolidatie van deze taken op de zetel in Brussel, zoekt Memisa momenteel een Personeels- en Administratief Medwerk(st)er. Deze zal ondersteuning verlenen aan het Departement Administratie & Financiën op het vlak van HR buiten België, alsook algemene legale, administratieve en logistieke domeinen.

Personeels- en Administratief Medewerk(st)er (M/V).

I. Verantwoordelijkheden en taken

HR

Verantwoordelijk voor de personeelsadministratie Expats (RDC, Burundi e.a.): loonadministratie, verlofadministratie, personeelsdossiers, vrijwilligersadministratie, stagiairs, ....

Contact met het sociaal secretariaat

Bereidt voor en begeleidt rekrutering en selectieIntroductie nieuwe medewerkers: begeleiding, uitleg , introductiemapje met plaatselijk arbeidsreglement, verlofaanvraag procedure,

Op de hoogte blijven van sociale wetgeving & regelgeving expats

Deelnemen aan vergaderingen van werkgroepen en thematische vergaderingen bij federatie of andere instantie

Opvolging, verdeling en bijhouden Arbeidsreglement Memisa antennes in het buitenland

Opvolging procedures HR buitenland

Informatie X-bank, jaarverslag expats

Opvolging bepalingen inzake veiligheid en gezondheid expats

Rapporteren aan de Manager, Admin en Financiën van de opvolging van de bovenvernoemde taken en opvolging van lopende issues.

Verzekeringsadministratie expats

Loonsadministratie

· Verwerking lonen in samenwerking met de Team Financiën

Logistiek

· Verwerking facturen en bestellingen voor Teamleader Logistiek&ICT

Verzekeringen

· Opvolging verzekeringen en risico's

Legaten

· Verwerken en opvolging legaten

Legaal

· Opvolging wettelijke en ethische verplichtingen NGO's en VZW's

II. Profiel

· Opleiding

Bachelor in de personeelsadministratie, administratie of aanverwant aan de beschreven taken

· Ervaring

Min. 2 jaar in soortgelijke functie

· Competenties

· Affiniteit met de doelstellingen en waarden van Memisa

· Nauwgezet zijn en zelfstandig kunnen werken

· Goede gesproken en geschreven talenkennis NL/FR – Engels is een meerwaarde

· Goede kennis van de belangrijkste MS Office softwareprogramma's en systemen van dossierklassering

· Kennis sociale wetgeving en algemene wetgeving

· Communicatief, streven naar een goede verstandhouding met de collega's

· Flexibel

· Kunnen luisteren

· Kunnen motiveren

· Plannen en organiseren

· Pluspunt: eerdere ervaring als expat en/of met het terrein, idealiter in centraal Afrika (RDC, Burundi, ...);

· Ervaring met in een team te functioneren maar ook ondernemend, autonoom en efficiënt;

· Gepassioneerd door NGO-sector;

Om de lokale teams maximaal te ondersteunen is het mogelijk dat je één keer per jaar een korte missie onderneemt.

Memisa biedt aan:

· Een contract van onbepaalde duur (2.5-5/5, 19-38u/week) met mogelijkheid tot thuiswerk na één jaar tewerkstelling ;

· Salaris in lijn met PC 329, 13de maand, maaltijdchèques, extra verlof volgens leeftijd, terugbetaling openbaar vervoer/fietsvergoeding.

· Plaats van tewerkstelling : Memisa Zetel in hartje Brussel, 19 De Meeûssquare, 1050 Elsene.

· In diensttreding : zo snel mogelijk

Voor meer informatie contacteer Greta Desmyter, tel (32) (0) 2 4541540 - email: hr@memisa.be

Gelieve een motivatiebrief en CV voor 31 januari 2020 via mail door te sturen naar hr@memisa.be

Alleen de kandidaten die aan bod komen voor verdere interviews worden gecontacteerd.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij hr@memisa.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Brussel
De Meeûssquare 19
1050  Brussel