Persoonlijk assistent - regio Brugge

VZW OP MAAT is een organisatie die personen met een beperking ondersteunt in hun zelfredzaamheid op vlak van wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. Je wordt tewerkgesteld in het kader van een toekenning van een PVB (Persoonsvolgendbudget). Het is de bedoeling dat je hulp verleent bij huishoudelijk werk, verplaatsingen, vrije tijdsactiviteiten en zoveel meer. Je wordt een vertrouwenspersoon die ook zal dienen als klankbord en steunpilaar.

Voor een leuke, sportieve jongen van 19 jaar oud zijn we op zoek naar een persoonlijk assistent. De jongen heeft het Syndroom van Down.

Hij zoekt een enthousiaste assistent voor zaterdag en zondag, telkens voor 6 uren overdag. Activiteiten die jullie kunnen doen, zijn: zwemmen, bowlen, minigolven, Brugge verkennen, enz. Eigen voorstellen zijn ook steeds welkom. Daarnaast ondersteunt de assistent de jongen in zijn groei naar zelfstandigheid, bijvoorbeeld door samen boodschappen te doen, te koken, een uitstap te maken met de bus, enz.

Indien je tweewekelijks één weekend kan werken, of tweewekelijks zaterdag/zondag, mag je je ook kandidaat stellen.

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij linne.brants@vzwopmaat.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Hoofdzetel
Spinnerijstraat 107
8500  Kortrijk