PhD - Geomorphic hazards and compound events in Africa

Partners: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) and Vrije Universiteit Brussel (VUB) – Belgium

Periode: 36 maanden

Aardverschuivingen veroorzaakt door een intense onweersbui over de ontboste hellingen van Kalehe (DR Congo)

Onderzoeksinstellingen

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zijn op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor een doctoraatsonderzoek. De succesvolle kandidaat zal werken onder de begeleiding van Dr. Olivier Dewitte en Dr. François Kervyn in het KMMA en Prof. Dr. Wim Thiery aan de VUB. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Dr. Nicolas d'Oreye (ECGS/MNHN, Luxemburg). Er zijn daarnaast ook nog verschillende mogelijkheden voor samenwerking met nabijgelegen onderzoeksinstellingen.

In het KMMA is de onderzoeksgroep GeoRisKA actief op het gebied van geologie, geomorfologie, natuurrampen en risicoanalyse. De meeste studiegebieden bevinden zich in Centraal-Afrika. Teledetectie, GIS en veldwerk ondersteunen het onderzoek en helpen bij het thematisch karteren. De BCLIMATE-groep aan de VUB gebruikt globale klimaatmodellen, landmodellen, waarnemingen en data-analyse om de klimaatverandering en extreme gebeurtenissen (waaronder extreme regenval en hittegolven) te bestuderen en heeft onlangs een nieuwe onderzoekslijn over compound events gelanceerd.

Projectbeschrijving

Natuurrampen zoals aardverschuivingen en plotselinge overstromingen zijn vaak het gevolg van een combinatie van op elkaar inwerkende fysieke en menselijke processen op verschillende ruimtelijke- en tijdschalen. De combinatie van processen (factoren en gevaren) die leiden tot een sterke impact wordt een "compound event" genoemd. Het doel van dit onderzoek is om het klimaat, de Aarde en het landschap te integreren in een risicoanalyse voor een tropisch gebied en om de timing van gerelateerde compound events te beoordelen. Het studiegebied is de westelijke arm van de Oost-Afrikaanse Rift, een tropisch gebied dat vaak te kampen heeft met natuurrampen en waar de veranderingen in het milieu aanzienlijk zijn.

De kern van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van een unieke inventarisatie van geomorfologische risico’s en de nauwkeurige analyse van deze data set. Het onderzoek zal uitgebreid gebruik maken van de toegang tot open satellietdata, zowel radar als optisch, aangepast aan klimaten met hoge bewolkingsgraad. De methode zal worden gevalideerd aan de hand van veldinformatie die door een netwerk van burgerwaarnemers wordt verstrekt. Methoden voor “machine learning” zullen worden gebruikt voor zowel het teledetectie-gedeelte als voor de risico-analyse.

Uw verantwoordelijkheden

 •          Doctoraatsonderzoek uitvoeren (ontwikkeling van methoden, analyses,...)
 •          Actief samenwerken met andere doctoraatsstudenten en onderzoekers van het KMMA en de VUB.
 •          Af en toe bijdragen aan onderwijsactiviteiten (seminaries) die aan de VUB worden georganiseerd binnen het departement Hydrologie en Waterbouwkunde.
 •          Het synthetiseren van onderzoeksresultaten in peer-reviewed tijdschriften
 •          Potentieel (hulp bij) toezicht op masterproeven
 •          Presentatie van de resultaten aan het academisch en beleidspubliek op vergaderingen, fora, workshops en conferenties
 •          Een sterke achtergrond in kwantitatieve analyse en computerprogrammering
 •          Expertise op het gebied van teledetectie is een belangrijke troef
 •          Een masterdiploma in geowetenschappen, milieuwetenschap, geografie, geologie, (geo)fysica, ingenieurswetenschappen of een verwante kwantitatieve discipline.
 •          Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 •          Het vermogen om grotendeels zelfstandig en in teamverband te werken.
 •          Een competitieve doctoraatsbeurs van 3 jaar voltijds  onder de vorm van een verlengbaar contract van 1,5 jaar. Mogelijkheid van een extra jaar zal worden overwogen.
 •          Een loon conform de barema’s van de federale overheid (SW10 met minimumaanvangswedde: 37.346,97 EUR bruto geïndexeerd jaarsalaris).
 •          Er wordt voorzien in financiering voor veldonderzoek, deelname aan conferenties, enz.
 •          Bijkomende voordelen zoals een ziektekostenverzekering, gratis openbaar vervoer of fietsvergoeding, toegang tot universitaire sportfaciliteiten, kinderopvang, ...
 •          De mogelijkheid om academische, thematische en beroepsopleidingen te volgen aan de VUB
 •          Een dynamische en multiculturele werkomgeving
 •          Deelname aan internationale collaboratieve onderzoeksprojecten

Uw kwalificaties

Wij bieden:

De positie wordt aangeboden voor een periode van drie jaar vanaf april 2020 of iets later. De plaats van tewerkstelling zal in Brussel zijn (KMMA 4 dagen/week en VUB 1 dag/week).

Applicatie instructies

Om te solliciteren, stuurt U een PDF-bestand (onderwerp van de e-mail: "S/PHD Pasteca_ geomorphic hazard application") met (i) een begeleidende brief van één pagina met vermelding van je algemene motivatie om aan een doctoraatsprogramma deel te nemen (geschreven in het engels); (ii) je curriculum vitae; (iii) afschriften van je bachelor- en masterdiploma's; en (iv) de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van ten minste twee referenten naar hr-rh@africamuseum.be. De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 02 maart 2020 17:00 GMT. Kandidaten op de shortlist worden begin maart geïnterviewd. Let op: Interviews vinden plaats op KMMA in Tervuren of via Skype.

Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen by O. Dewitte (olivier.dewitte@africamuseum.be).

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij hr-rh@africamuseum.be
  met referentie S/PHD Pasteca_ geomorphic hazard application
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Africamuseum
Leuvensesteenweg 13
3080  TERVUREN


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.