Polyvalent centrumassistent (m/v/x)

Datum van publicatie:09/01/2018
Fedasil zoekt een:

POLYVALENT CENTRUMASSISTENT (m/v/x)

(99011/170)

(Voor de aanleg van een werfreserve)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

 Plaats van tewerkstelling:

Opvangcentrum voor Asielzoekers Sint-Truiden
Montenakenweg 145
3800 Sint-Truiden

 Doel van de functie:

Je vervult een algemene ondersteunende rol op de dienst onthaal binnen het opvangcentrum. Je staat in voor het correcte onthaal van (nieuwe) bewoners en bezoekers en de bewaking van de interne orde en veiligheid.

 Context van de functie:

Je werkt op het onthaal. Deze dienst bestaat uit een 20-tal medewerkers en wordt aangestuurd door een dienstcoördinator. De dienst is 7 dagen op 7 en 24 op 24 toegankelijk voor bewoners en bezoekers.
Je staat in nauw contact met andere diensten van het opvangcentrum waarmee je samenwerkt en waaraan je ondersteuning biedt.

 Uw belangrijkste taken:

Je verzorgt de correcte en klantvriendelijke eerstelijns dienstverlening (ontvangst van nieuwe bewoners en bezoekers, vragen om inlichtingen beantwoorden, verschaffen en in ontvangst nemen van documenten, goederen en materialen,....)

Je ziet toe op de correcte naleving van de bestaande veiligheidsrichtlijnen, teneinde de algemene veiligheid en de goede staat van de infrastructuur en de materialen binnen het centrum te bewaken (standaardcontroles doen in gebouwen en op terreinen, vaststellingen doen van onregelmatigheden en hierover rapporteren, bewoners informeren en sensibiliseren en verplichte opleidingen volgen)

Je ziet toe op de correcte naleving van het huishoudelijk reglement teneinde de algemene orde en goede samenlevingsvormen te bewaken (controles doen op identiteitsdocumenten en de toegang weigeren aan onbevoegde en ongewenste personen, aanwezigheidscontroles doen, ongewenst gedrag signaleren, betrokkenen hierop aanspreken en rapporteren)

Je handelt (pro-)actief en deëscalerend in geval van incidenten en crisissituaties teneinde de veiligheid in het centrum te bewaken (op voorhand mogelijke problemen signaleren, ter plaatse gaan bij incidenten, kalmerend optreden, problemen identificeren en handelen volgens bestaande richtlijnen en procedures , eerste hulp bieden bij kleine ongelukken en eerstelijns contacten met hulpdiensten)

Je voert een veelheid van ondersteunende taken uit ten bate van andere interne diensten (interne logistieke opdrachten vervullen, ondersteunend administratief werk verrichten en het transporteren van goederen en personen)

Je profiel:

 Je bent houder van een diploma van het hoger secundair onderwijs
 Een eerste relevante werkervaring is vereist
 Je bent houder van een rijbewijs B
 Je hebt praktische kennis van het Frans en het Engels; kennis van andere talen is een voordeel
 Je hebt praktische computerkennis

 Je bent een klantgerichte en communicatieve teamplayer
 Je bent bereid zowel overdag, 's nachts als in het weekend te werken

 Ons aanbod:

 Er wordt een werfreserve aangelegd (1 jaar geldig) voor alle type contracten binnen een
12-urensysteem (met dag, nacht en weekendshiften).
 Bruto geïndexeerd maandloon ( volgens de geldende barema's van niveau C) tussen
€ 2.055 en € 2.798 afhankelijk van je eventuele nuttige beroepservaring.
 Premies voor onregelmatige prestaties, nacht,- en weekendwerk.
 26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding).
 Kosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer worden 100% vergoed.

Als je kiest voor Fedasil, dan kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang. Wij zijn een jonge organisatie in de groei, waarin flexibiliteit en vernieuwing gewaardeerd en gestimuleerd worden.

 Selectieprocedure:

Heb je interesse in deze functie en herken je je in het gezochte profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma via de vacaturelink op https://www.fedasil.be/nl/jobs

Je kan je kandidaat stellen tot en met 19/01/2018(middernacht). De examencommissie onderzoekt alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectie op 26/01/2018.
De selectie zal bestaan uit een praktische proef, gevolgd door een gesprek met de jury(ter evaluatie van de professionele competenties, vaardigheden en attitudes van de kandidaat en van de motivatie en affiniteit met het werkterrein). De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve voor alle type contracten die een jaar geldig is.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij Cindy Ceulemans via tel. 011/69.75.14 of Linda Vandenborne via tel.: 011/69.75.11

Kandidaten die in het buitenland een diploma hebben behaald en een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is, moeten een officieel bewijs van deze gelijkstelling bij hun kandidatuur voegen. De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat met buitenlands diploma solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat u geslaagd bent voor dit examen.

Wij ondersteunen diversiteit en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Bruto geïndexeerd maandloon (volgens de geldende barema's van niveau C) tussen €2055 en €2798 afhankelijk van je eventuele nuttige beroepservaring.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij cindy.ceulemans@fedasil.be
    met referentie 99011/170
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Opvangcentrum voor Asielzoekers Sint-Truiden
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel