polyvalente begeleider in De Totem contract bepaalde duur met jobtime 19u (PC 319.01) M/V/X

Organisatie

vzw aPart, met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare situatie en het netwerk.

We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding op maat.

We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving.

We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, jeugdhulp, vrije tijd, zorg en werk.

vzw aPart heeft een vacature van polyvalente begeleider voor het dagcentrum “De Totem”, Berouw 138, 9000 Gent. Als polyvalente medewerker sta je in zowel voor de jongeren als hun gezinnen. .

 

Taakomschrijving

Naschoolse begeleiding van jongeren van 6 tot 14 jaar

Vakantiewerking met de jongeren

Organiseren van groepsactiviteiten, creatief en gestructureerd

Individuele begeleiding

Mee ontwikkelen en opvolgen van een hulpverleningstraject op maat van de jongeren en hun context.

Tijdsregeling

Contract bepaalde duur (1 december 2019 tot 30 november 2020) met een jobtime van 19u

Profielvereisten

Je bent een op-en-top teamspeler en je authenticiteit is je grootste troef.

Je staat open voor diversiteit.

Je vindt het logisch dat elk individu aan het roer van zijn eigen leven staat en draagt deze visie uit met respect voor de waarden en de cultuur van de jongeren die je begeleidt.

Je investeert in het aangaan van goede relaties met de jongeren, connecties maken is een sterkte van jou.

Je kan verbindend en oplossingsgericht communiceren/werken zijn je tweede natuur.

Complexe problematieken en situaties dagen je op een positieve manier uit om samen op zoek te gaan naar krachten en oplossingen.

Je sluit aan bij de leefwereld van maatschappelijke kwetsbare jongeren en hebt ervaring met de doelgroep.

Je hebt noties van, of je bent bereid om je te verdiepen in, verschillende begeleidingsmodellen en pedagogische methodieken en kan deze inzetten in het ondersteunen van de jongeren en hun context.

Je houdt van afwisselend werk.

Rijbewijs B is een pluspunt.

Kennis van andere talen is een troef.

Je bent flexibel.

Je bent bereid om avondwerk te doen.

Aanbod

Verloning volgens diploma met een maximum barema B1C in PC 319.01

Onmiddellijke indiensttreding

Boeiende en inspirerende werksfeer

Inwerking en ondersteuning

Plaats Tewerkstelling

De Totem, Berouw 138 te 9000 Gent.

Solliciteren

Contactpersoon: info te verkrijgen bij Ursula Jaramillo (teamverantwoordelijke team De Totem – telefoon De Totem 09/224.31.75 en GSM 0473.75.61.01).

Sollicitatieprocedure : motivatiebrief + CV via mail naar ann.reed@vzwapart.be ten laatste op 24 november 2019.

Website www.vzwapart.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Pc 319.01 barema volgens diploma, maximum B1C
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij ann.reed@vzwapart.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Totem
Brandstraat 3
9000  Gent