Product Owner Match-It (M/V/X)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het Agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangcentra in de lokale gemeenschap.

 

 

Plaats van tewerkstelling:

 

Fedasil Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

Doel van de functie:

Je werkt voor het programma Match-IT en bent verantwoordelijk voor de identificatie, documentatie en de vertaling van de noden van de gebruikers naar het ontwikkelingsteam. De focus van Match-IT zal de komende jaren op de uniformering van het sociaal dossier komen te liggen. Als project manager maak je deel uit van het projectteam dat hiervoor instaat. Jouw kennis van het terrein en jouw analytische competenties zorgen ervoor dat je een sleutelrol in deze missie opneemt. 

Je bent door jouw ervaring op het terrein in staat de noden van de verschillende belanghebbenden in dit project te identificeren en prioriteren. Je zorgt ervoor dat dit zich vertaalt in analyses en ontwikkelingen die tijdig en kwaliteitsvol opgeleverd worden. In deze functie stuur je een ontwikkelingsteam van 8 personen. Je wordt hierin ondersteund door een support product owner.

Context van de functie:

 

Je werkt binnen de Directie Operationele Diensten, die verantwoordelijk is voor de operationalisering van alle opvangplaatsen in België. Binnen deze Directie maak je deel uit van de Coördinatiecel. Deze cel coördineert de algemene uitvoering van het opvangbeleid, waakt over de overeenstemming tussen de verschillende opvangoperatoren binnen het opvangnetwerk en coördineert het Match-IT project.

Het project Match-IT werd gelanceerd in 2014 i.s.m. BOSA - Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Het Match-IT team wordt verder versterkt door een externe firma voor de ontwikkelingstaken en wordt op vlak van kwaliteit ondersteund door een externe consultancyfirma. De eerste functionaliteiten die ontwikkeld werden laten toe om alle opvangplaatsen van het netwerk centraal te beheren, toewijzingen uit te voeren (antwoord op een opvangaanvraag) en de bewoners te beheren die in deze plaatsen worden opgevangen. Voortdurend worden nieuwe modules toegevoegd en uitgerold.

Jouw belangrijkste taken:

Je identificeert en prioriteert de behoeften en problemen van eindgebruikers en andere belanghebbenden.

Je organiseert het overleg met de eindgebruikers, rapporteert  de behoeften en de problemen van de eindgebruikers aan het projectteam en de directie Operationele Diensten en stelt strategieën en oplossingen voor.

Je communiceert en documenteert de behoeften, problemen en oplossingen aan de business analisten en de ontwikkelaars.

Je bepaalt de planning voor het ontwikkelingsteam zodat analyses en ontwikkelingen tijdig opgeleverd kunnen worden.

Je beheert de scope en de inhoud van de analyses en de ontwikkelingen en stelt hierbij hoge kwaliteitseisen.

Je geeft  op regelmatige en gestructureerde wijze feedback aan de gebruikers en stakeholders van het project Match-IT

Je stuurt het ontwikkelingsteam aan en werkt nauw samen met de eindgebruikers, de projectleiders, de Application manager, de helpdesk en de Change Manager.

Jouw profiel:

 

Je beschikt over een Master diploma.

Je beschikt over uitgebreide kennis en ervaring in het domein van opvang en asiel en hebt ervaring met het doelpubliek.

Gezien je in een tweetalige omgeving werkt, is een praktische basiskennis van het Frans noodzakelijk.

Je bent in staat de noden van gebruikers snel te begrijpen en deze te vertalen naar duidelijke processen.

Je beschikt over goede analytische capaciteiten, luistervaardigheden en je kunt vlot communiceren.

Je bent in staat om rekening te houden met een geheel van uiteenlopende belangen. Je kan de andere leden van jouw team aansturen om hen te laten presteren buiten hun comfort zone en je kan jouw leidinggevende en andere managers bijstaan zodat ze de juiste beslissingen nemen.

Je bent resultaatgericht, je bent in staat om op korte termijn projecten te beheren op een flexibele manier en daarmee op tijd aan de doelstellingen te voldoen.

Je bent klantgericht in de uitwerking van de applicaties en in de ondersteuning aan de gebruikers na de implementatie.

Je bent stressbestendig en kan op flexibele wijze omgaan met impasses, conflicten en weerstand tegen verandering in een werkomgeving.

Kennis van project management tools en projectmethodologie (vb Prince2, Agile et Scrum) is een voordeel, maar geen vereiste.

Ons aanbod:

 

Een voltijdse arbeidsovereenkomst (38u) van bepaalde duur (tot 31/03/2019) met clausule verbonden met de duur van de Europese financiering (AMIF).

Een bruto geïndexeerd startsalaris (volgens het barema voor niveau A1) tussen € 3.051 en € 4.094, afhankelijk van uw nuttige beroepservaring.

26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis.

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques van 7€ per gewerkte dag.

Als je kiest voor Fedasil, dan kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

 

Selectieprocedure:

Heb je interesse in deze functie, bezorg ons dan je cv, motivatiebrief en een kopie van het vereiste diploma (en indien nodig een gelijkstelling van uw diploma) via  https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Je kan je kandidaat stellen tot 27/06/2018 (middernacht)

De examencommissie onderzoekt alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de gestelde functievereisten, worden uitgenodigd voor de uiteindelijke selectie.

De selectie gebeurt op basis van een jurygesprek en een eventuele praktische of theoretische proef om de professionele vaardigheden, zijn motivering, de geschiktheid en de houding van de kandidaat te evalueren.

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve voor alle type contracten die een jaar geldig is.

Kandidaten die een buitenlands diploma hebben moeten een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is en moeten deze gelijkstelling bij hun kandidatuur voegen. De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat met buitenlands diploma solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat je geslaagd bent voor dit examen.

Wij ondersteunen diversiteit en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien je een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de HR dienst, raf.verduyn@fedasil.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Een bruto geïndexeerd startsalaris (volgens het barema voor niveau A1) tussen € 3.051 en € 4.094, afhankelijk van uw nuttige beroepservaring.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9130-206
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Fedasil
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel