Professor: REVALIDATIE IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: VOLWASSENEN EN OUDEREN

Aan het Departement Revalidatiewetenschappen, Onderzoeksgroep ‘Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie’ van de KU Leuven is er een vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van de revalidatie in de geestelijke gezondheidszorg bij volwassenen en ouderen. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van revalidatie in de geestelijke gezondheidszorg in deze doelgroep. De Onderzoeksgroep ‘Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie’ is ingebed in het Departement Revalidatiewetenschappen van de Groep Biomedische Wetenschappen. Het departement werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. Zowel het departement als de onderzoeksgroep beschikken over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk in de academische wereld. De onderzoeksgroep kan bouwen op een degelijke onderzoeksinfrastructuur en een ondersteunende werkomgeving binnen KU Leuven en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven).
Opdracht
Onderzoek

U bouwt een onderzoeksprogramma uit dat complementair en synergistisch is aan het onderzoek dat momenteel gebeurt in het domein van de revalidatie en kinesitherapie in de geestelijke gezondheidszorg bij volwassenen en ouderen.

U versterkt bestaande onderzoekslijnen, ontwikkelt nieuwe onderzoeksthema’s en brengt additionele expertise aan. Hierbij hebt u aandacht voor de relevante key research area’s van het departement. 

Meer bepaald gaat de voorkeur uit naar onderzoekservaring bij volwassenen of ouderen met psychische stoornissen in een residentieel kader of in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. U hebt ervaring in de gezondheidsgerelateerde benadering van deze patiëntengroepen (bijvoorbeeld door middel van fysieke activiteit) of met programma’s gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, bijvoorbeeld gebruik makend van ‘m-health technology’.

U werkt rond uw onderzoeksprogramma een internationaal samenwerkingsverband uit.

U denkt interdisciplinair en u bent bereid om samen te werken met en expertise ten dienste te stellen aan andere departementen en onderzoeksgroepen binnen KU Leuven en ook binnen UPC KU Leuven.

U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo bijdrage aan de verdere uitbouw van de onderzoeksgroep en het departement.

U bent in staat om competitieve financiering te verwerven en u heeft ook een concreet plan om dit in de volgende jaren te blijven realiseren.

U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau en begeleidt doctoraten op internationaal niveau.

Onderwijs
U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het bachelor- en masterprogramma van de Opleidingen Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (Nederlands- en Engelstalig programma) en in het Internationaal Masterprogramma van Adapted Physical Activity. U doceert opleidingsonderdelen in het domein van de revalidatie in de geestelijke gezondheidzorg bij volwassenen en ouderen alsook over communicatievaardigheden, dit zowel op de campus Leuven als campus Brugge. U neemt een rol op binnen de stage in het domein van de geestelijke gezondheidszorg.
U vertoont een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoek gebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 

 

Dienstverlening

Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg behoren eveneens tot uw opdracht. 

U bent bereid om een coördinerende rol op te nemen in de leerlijn en afstudeerrichting Revalidatie in de Geestelijke Gezondheidszorg en om bestuurs- en beleidstaken op te nemen binnen het departement in overeenstemming met uw wetenschappelijke graad.

U vervult een klinische opdracht als kinesitherapeut/psychomotorisch therapeut (10% tot 20%) binnen het ‘Competentiecentrum Kinesitherapie/Psychomotorische Therapie’. Hierbij hebt u aandacht voor de translatie van het wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk. U ondersteunt het uitwerken van het academische luik binnen dit competentiecentrum van het UPC KU Leuven.

U werkt adviserend en ondersteunt klinische en translationele onderzoeksprojecten in samenwerking met de onderzoekers en de doctorandi van de verschillende onderzoeksgroepen van het departement.

Profiel

U hebt een diploma van doctor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie of een daarmee verwant diploma dat u toelaat om de onderwijsopdracht en klinische dienstverlening in het UPC KU Leuven op te nemen.

U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in internationale tijdschriften. Internationale onderzoekservaring en actief betrokken zijn in een internationaal netwerk zijn belangrijke pluspunten.

U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.

U beschikt over organisatorische vaardigheden, u bent collegiaal ingesteld en u bent gericht op samenwerking. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven.

 

Aanbod

Wij bieden een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling (80% tot 100%) in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoek intensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekpartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Hilde Feys, tel.: +32 16 32 90 79, mail: hilde.feys@kuleuven.be. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/01/2019 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: meer info zie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/academisch-personeel/senior-academic-staff-tenure-track-informatie#arbeidsvoorwaarden
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie ZAP-2018-94
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
KU Leuven, Departement Revalidatiewetenschappen
Tervuursevest 101
3001  Heverlee