Programmabeheerder Internationale Samenwerking m/v

VIA Don Bosco is een erkende Belgische NGO die opleidingscentra en tewerkstellingsdiensten steunt in Afrika en Latijns-Amerika. Deze zetten in op het verbeteren van de beroeps- en sociale vaardigheden van kansarme jongeren, alsook hun begeleiding naar de wereld van het werk. Via ontwikkelingseducatie slaan wij tevens een brug naar Belgische scholen. Zo dragen we ertoe bij dat jongeren wereldwijd opgroeien tot wereldburgers.

VIA Don Bosco is op zoek naar een programmabeheerder internationale samenwerking, om haar team te komen versterken.

 

Functie

Als programmabeheerder maak je deel uit van team ISAM (internationale samenwerking) van VIA Don Bosco. De voornaamste verantwoordelijkheden van ISAM zijn : 1) plannen, opvolgen en verantwoorden van door DGD gesubsidieerde ontwikkelingsprogramma's; 2) gerichte capaciteitsversterking van onze partnerorganisaties in Afrika, Haïti en Latijns-Amerika; 3) vanuit onze ervaring en contacten met het Zuiden, actief bijdragen aan de communicatie/fundraising van onze organisatie. Als programmabeheerder ISAM draag je kwalitatief bij aan deze kernverantwoordelijkheden. Je zet je in voor de verwezenlijking en de goede werking van twee landenprogramma's van VIA Don Bosco via de begeleiding van lokale partners, en het algemeen beheer van hun programma's.

 

Je belangrijkste taken:

 Programmabeheer

- Lokale partners kwalitatief begeleiden bij de uitvoering van hun programma en de uitdagingen die hierbij komen kijken

- Administratief beheer en inhoudelijke opvolging: budgetten, activiteiten, indicatoren en resultaten

- Kritische analyse en rapportage van de evolutie van programmaresultaten

- Planning en formulering nieuwe programma's (incl. opmaak budgetten)

- Kennisdeling en intensief samenwerken met collega-programmabeheerders

 

Capaciteitsversterking van de partners

- In teamverband uitbouwen van een capaciteitsversterkingsstrategie voor partnerorganisaties

- Faciliteren van workshops, meetings en opleidingsmomenten op het terrein

- Speciale aandacht voor de begeleiding naar financiële duurzaamheid

 

Terreinreizen (Min. 4 – max. 8 weken per jaar)

- Voor de opvolging, evaluatie en bijsturing van lopende programma's

- Voor de capaciteitsversterking van lokale partners

- Voor de formulering van nieuwe programma's

 

Je andere taken:

- Opstellen van technisch kwaliteitsvolle dossiers voor andere donoren

- Aanleveren van verhalen, getuigenissen, beeldmateriaal voor de dienst fundraising/communicatie

- Redactiewerk

 

- Bijdragen aan wereldburgerschapseducatie in België

- Studie- en onderzoekswerk

- Contacten opbouwen en onderhouden met andere verenigingen, netwerken en platforms

 

Gezocht profiel 

- Hoger onderwijs diploma, aangevuld met een diploma in het domein van internationale / development studies;

- Minimum 2 jaar relevante ervaring in de sector van ontwikkelingssamenwerking;

- Zeer goede kennis van Frans, Spaans, Nederlands (Engels is een pluspunt);

- Kennis en ervaring met monitoring en evaluatie tools; project management

- Vlotte beheersing van Microsoft Office; gevorderde kennis van Excel is een meerwaarde;

- Bereidheid om regelmatig per jaar naar het Zuiden te reizen;

- Zin voor verantwoordelijkheid;

- Uitgesproken teamgeest;

- Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;

- Relationele vaardigheden.

 

Wij bieden

- Een boeiende en gevarieerde job in een dynamische organisatie in een internationale context;

- Ruimte om nieuwe en creatieve ideeën te realiseren;

- Een voltijds contract van onbepaalde duur met een proefperiode;

- Loon volgens de barema's van VIA Don Bosco voor deze functie;

- 13de maand; tussenkomst voor woon- werkverkeer; groepsverzekering;

 

Geïnteresseerd ?

Stuur uw CV en motivatiebrief voor 15 mei 2018 per e-mail naar Kaat Torfs, coördinator internationale samenwerking, (kaat.torfs@viadonbosco.org). De interviews vinden plaats in de eerste twee weken van juni. We doen ons best om te reageren op iedere sollicitatie, maar komen hiervoor jammer genoeg soms tijd tekort. Indien u op 10 juni niet van VIA Don Bosco hebt gehoord, mag u ervan uitgaan dat de vacature werd ingevuld.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij kaat.torfs@viadonbosco.org
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Guldendallaan 90
1150  Brussel