PROGRAMMACOÖRDINATOR

Het Postuniversitair Centrum organiseert een kwaliteitsvol, gevarieerd en uitgebreid aanbod aan universitaire permanente vorming in zowat alle domeinen. We zetten daarmee aan tot levenslang en levensbreed leren: om kennis, talent en professionele competenties te onderhouden, te actualiseren of verder te ontplooien. Dit gebeurt vanuit een gecoördineerde aanpak voor alle campussen van de KU Leuven in West- en Oost-Vlaanderen. In het kader van een toekomstgerichte en duurzame uitbouw van het aanbod, willen we ons team versterken om verder te kunnen inzetten op het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en opleidingen. Als lid van een dynamisch team ben je als programmacoördinator verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en organisatie van universitaire permanente vorming in de jou toegewezen wetenschapsdomeinen.
Functie
 •  Je detecteert, inventariseert en analyseert opleidingsnoden in de jou toegewezen wetenschapsdomeinen.
 •  Je doet dit via interne en externe contacten, actieve bevragingen en overlegmomenten met bedrijven, organisaties, publieke sector, overheden,… en academische wereld en andere kennisinstellingen.
 •  Je werkt opleidingen inhoudelijk uit: opbouw/structuur van het programma, doelgroep en profiel van de deelnemers, doelstellingen en leerresultaten.
 •  Je coördineert en organiseert de opleidingen (docenten contacteren, communicatie opstellen en uitvoeren, begroting opmaken,…).
 •  Je evalueert, analyseert en bewaakt de kwaliteit van het gerealiseerde aanbod.
 •  Je denkt mee na over het beleid en de werking van het Postuniversitair Centrum.
Profiel
 •  Je hebt een masterdiploma (of behaalt een gelijkwaardig niveau door ervaring) en beschikt bij voorkeur over relevante werkervaring.
 •  Je bent sterk in analytisch, creatief en innovatief denken.
 •  Je bent ondernemend en je beschikt over uitgesproken organisatorische vaardigheden.
 •  Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en je hecht veel belang aan kwaliteit, afwerking en nauwkeurigheid.
 •  Je bent proactief, je handelt pragmatisch en je bent besluitvaardig.
 •  Je kan zowel zelfstandig als in team efficiënt functioneren.
 •  Je bent communicatief (zowel schriftelijk als mondeling) en dienstverlenend ingesteld.
 •  Je bent van nature een netwerker, legt makkelijk contacten en voelt intuïtief aan hoe je relaties onderhoudt en mensen engageert en enthousiasmeert.
 •  Je bent flexibel, bereid tot avondwerk en je bent bereid je te verplaatsen naar verschillende locaties.
Aanbod
 • Een voltijdse tewerkstelling vanaf 6/1/2020 (idealiter) voor één jaar met reële kans op verlenging tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.
 • Aan deze functie is een salaris gekoppeld in graad 6, 7, of graad 8, afhankelijk van je opleidingsniveau, je ervaring en je competenties voor de invulling van de functie.
 • Hospitalisatie- en groepsverzekering van KU Leuven.
 • Een job vol afwisseling met ruimte voor eigen initiatief.
 • De kans om een breed netwerk van academici en professionals op te bouwen.
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 24/11/2019 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: graad 6, 7 of uitzonderlijk 8, zie ook www.kuleuvencareers.be
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie ATP-2019-512
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
KU Leuven campus Kortrijk, KULAK, Postuniversitair Centrum
E. Sabbelaan 53
8500  Kortrijk