Programmaleider / Leidinggevende intrafamiliaal geweld

Antwerpenaars geloven dat de preventie van intrafamiliaal geweld en de hulp aan slachtoffers en plegers op een doordachte en constructieve manier moet gebeuren. Daarom zoeken ze een regisseur voor het Family Justice Center, een plek waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld terecht kunnen.

Wat doe je?
Als regisseur sta je in voor de integrale samenwerking in intrafamiliaal geweld in Antwerpen.

 • Samen met de Vlaams coördinator neem je de algemene, strategische coördinatie van het Family Justice Center (FJC) 'Veilig Thuis' op.
 • Je bent voorzitter van het ketenregieteam.
 • Je bewaakt de afgesproken werkprocessen en zorgt voor bijsturing, in samenspraak met de andere coördinatoren, met het doel de efficiëntie in het FJC te bewaken en te verbeteren.
 • Je onderhoudt contacten met de partnerorganisaties en onderhandelt met eventueel nieuwe partners.

Als programmaleider neem je volgende taken op:

 • Je voert het programma intrafamiliaal geweld uit in het bestuursakkoord: je formuleert doelstellingen, acties en indicatoren.
 • Je maakt uitvoeringsovereenkomsten die de stad met organisaties aangaat, omwille van hun specifieke expertise in intrafamiliaal geweld en volgt ze verder op.
 • Je formuleert beleidsadviezen om de aanpak van intrafamiliaal geweld te verbeteren.
 • Je stuurt rechtstreeks een divers team van 5 medewerkers aan.

Wat verwachten we van je?

 • Je geeft leiding op een verbindende manier en behandelt elke partnerorganisatie als gelijkwaardig.
 • Je bent een resultaatgerichte netwerker met een open blik en bereid tot overleg.
 • Je gaat integer om met informatie.
 • Je baseert de werking bij voorkeur op de casuïstieke praktijk en schrijft van daaruit to-the-point beleidsvoorstellen schrijven.
 • Je brengt van nature structuur aan en je kan complexe dossiers analyseren.
 • Je gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg, maar als je moet kiezen tussen een nieuw initiatief of het verbeteren van een bestaand initiatief, kies je gevoelsmatig voor dit laatste.
 • Je werkt resultaatsgericht, zelfs als dit gevolg heeft dat je minder leuke boodschappen aan medewerkers moet geven.
 • Je hebt een zicht op de werking van verschillende organisaties, niet in het minst hoe de strafrechtketen werkt.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Interesse in deze vacature?
Klik op de link en lees de vacature in detail.
Solliciteren is mogelijk tot 8 september 2019.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij consulent@antwerpen.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Grote Markt 1
2000  Antwerpen