Project- en ICT-verantwoordelijke

Over de organisatie

Elk jaar voeren ruim 630 vrijwilligers meer dan 123.000 gesprekken met hulpvragers die het even niet meer zien zitten, die eenzaam of verdrietig zijn, kampen met psychische kwetsbaarheden of gewoon nood hebben aan een luisterend oor. Tele-Onthaal biedt een helpend gesprek aan; gratis, anoniem, dag en nacht, via telefoon op 106 of via chat op www.tele-onthaal.be. Vrijwilligers worden begeleid en opgeleid door beroepskrachten. Er zijn 5 Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen, 1 per provincie, samen stellen ze 32 voltijdse beroepskrachten te werk.

De Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen en Brussel wordt gevormd door de 5 autonoom werkende Tele-Onthaaldiensten. In de Federatie worden de krachten van de regionale Tele-Onthaaldiensten gebundeld. Immers, voor de realisatie van een aantal doelstellingen staan we sterker door samenwerking. We werken samen op vlak van o.a. externe communicatie, ontwikkelen van digitale toepassingen en belangenbehartiging. We willen de werking van de Federatie uitbreiden van 1 naar 2 voltijdse medewerkers.


Over de functie

De Tele-Onthaaldiensten beschikken over verschillende werktools om hun kernopdracht te vervullen: telefonie, chat programma, registratieprogramma, vrijwilligersbeheer systeem, enz. 

Als project- en ICT-verantwoordelijke focus je op het versterken van de organisatie bij het ontwikkelen, optimaliseren en onderhouden van deze werktools. Je doet dit enerzijds door de projectcoördinatie op te nemen, en anderzijds door je ICT knowhow in te zetten bij de verdere opvolging en onderhoud van deze tools.

Je werkt steeds nauw samen met de 5 regionale Tele-Onthaaldiensten, externe ICT-dienstverleners en de ICT-verantwoordelijken van de regionale diensten.

Projectverantwoordelijke

 •        Je neemt de functie op van projectverantwoordelijke bij de ontwikkeling van nieuwe of de  optimalisatie van bestaande projecten in het domein van ICT en telefonie. Deze taak omvat de verschillende aspecten van projectuitvoering, van behoefte definiëring tot oplevering van de resultaten.
 •        Je werkt nauw samen met de regionale Tele-Onthaaldiensten om het project inhoudelijk uit te werken en de implementatie te faciliteren.
 •        Je staat ook na de implementatie in voor de verdere coördinatie, onderhoud, evaluatie en bijsturing.
 •        Je werkt mee aan het opstellen van een ICT-beleid. Je ondersteunt de diensten en de federatie in technische (en ICT) (beleids)keuzes.
 •        Het mee onderhouden en instandhouden van de specifieke werktools (web en andere) die ontwikkeld werden voor Tele-Onthaal. Mogelijkheid tot data-analyse op de hieruit verkregen data om het ICT-beleid te kunnen evalueren/bijsturen en het algemeen beleid te adviseren.
 •        Je coördineert en begeleidt de transitie naar de Google (G Suite voor non-profit) cloud van de regionale diensten en federatie. Dit in samenwerking met de lokale ICT-partner(s). Dit omvat de volledige digitale huishouding o.a. bestandsbeheer, mailboxen, contacten en intranet-site(s).
 •        Je geeft advies over het onderhouden en up-to-date brengen/houden van de ICT-hardware, software pakketten en webtoepassingen.
 •        Je staat in voor de eerstelijns ICT-ondersteuning van de teamleden in de regionale diensten en de Federatie; in tweede lijn voor het vrijwilligerskorps. Dit omvat het opmaken en onderhouden van handleidingen in eindgebruiker-taal, het occasioneel geven van vorming op maat aan teamleden; individueel of in groep.
 •        Je staat mee in voor de veiligheid van de gegevensbestanden, incl. GDPR compliance, 2FA, back-up,... telkens in de juiste balans met gebruiksgemak.
 •        Het verlenen van bijstand en advies
 •        Toekijken op de naleving van de verordening gegevensbescherming
 •        Advies verstrekken over de gegevensbescherming beoordelingen (DPIA)
 •        Contactpunt zijn voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en hiermee samen werken.
 •        Coördineren van incidentmeldingen in verband met gegevensbescherming.
 •        Je bent een geëngageerde en gemotiveerde medewerker met een bachelordiploma met minstens 5 jaar relevante ervaring.
 •        Je bent een ICT'er met een eerste ervaring met projectwerk. Of iemand met ervaring met projectcoördinatie en kennis en een passie voor ICT.
 •        Vertrouwdheid met de wetgeving op de gegevensbescherming is een pluspunt, maar hiervoor wordt de nodige inwerktijd voorzien.
 •        Je bent vertrouwd met, en bent bereid je (verder) in te werken in:

ICT-verantwoordelijke

Data Protection Officer (DPO)

Tot slot wordt de nieuwe project- en ICT-verantwoordelijke aangesteld als DPO voor de Federatie en de 5 Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen en Brussel. Als DPO sta je in voor:

Profiel kandidaat

○       OS: Windows, Windows Server / AD, en in mindere mate Mac en Android

○       Toepassingen: Microsoft Office Pro, Acrobat, Chrome, Firefox, Google Drive File Stream, GASMO, en in mindere mate Terminal Services, virtualisatie/ Hyper-V, MS Exchange, SQL,...

○       Cloud toepassingen: Google G Suite voor nonprofits, G Suite Admin en G Apps beheer

○       We werken ook met Canva, Mailchimp,...

○       Kennis van netwerkelementen is een plus: DNS, MX, DHCP, PoE, Wifi, VoIP,...

 •        Je hebt interesse voor telefonische- en chathulp. Je schat de inzet van vrijwilligers naar waarde. Je voelt je aangesproken om het laagdrempelig hulpaanbod te ondersteunen en uit te bouwen.
 •        Je kan je identificeren met de missie en de waarden van Tele-Onthaal: verbindend, toekomstgericht, competent en betrouwbaar.
 •        Je bent goed in het enthousiasmeren van anderen en in het faciliteren van veranderingsprocessen.
 •        Je bent planmatig sterk en kan gestructureerd werken.
 •        Je kan goed rapporteren (mondeling/schriftelijk) zowel individueel als in groep.
 •        Je functioneert actief in team én je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen.
 •        Je bent voldoende stressbestendig.
 •        Een voltijdse opdracht in een organisatie met veel ervaring.
 •        Een contract van onbepaalde duur
 •        Professionele omkadering en begeleiding.
 •        Verloning volgens Paritair comité 331, barema B1b
 •        Indiensttreding zo snel mogelijk.
 •        Plaats van tewerkstelling: Gent, op 10 minuten wandelen van het station Gent Sint-Pieters.

Waar mag je op rekenen?

Wacht niet met solliciteren

Bezorg ten laatste op donderdag 28 februari om 18 uur je sollicitatiebrief en CV, via mail (federatie@tele-onthaal.be),  t.a.v. Leen Devlieghere, afgevaardigd bestuurder. De eerste selectie gebeurt op basis van de sollicitatiebrief en CV.

De selectiegesprekken gaan door op maandag 11 maart 2019.

Vragen i.v.m. de vacature: federatieleen@tele-onthaal.be of telefonisch 050/37.37.26.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij federatie@tele-onthaal.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Federatie Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen en Brussel
Roosakker 6
9000  Gent