Project Manager SDG for Development

Activiteitendomein

The Shift is het Belgisch verzamelpunt voor 460 organisaties die willen samenwerken rond de Sustainable Development Goals (SDGs) en al onze leden hebben een engagement genomen in minstens één ervan.Wij brengen bedrijven,NGO’s, overheden, academici, verenigingen, enz. bijeen en zijn zowel lokaal, regionaal, nationaal als globaal actief. Verder vormt The Shift het nationaal contactpunt voor CSR Europe, de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en het Global Reporting Initiative (GRI). De diversiteit van ons ledenbestand maakt The Shift uniek in Europa en internationaal.

Wij werken volgens 3 belangrijke pijlers:

     1/ CONNECT - we organiseren netwerkmogelijkheden voor onze leden rond actuele duurzaamheidsthema’s;


     2/ COMMIT  - we helpen onze leden bij het formuleren van hun langetermijndoelstellingen op gebied van duurzaamheid;


     3/ CHANGE  - we ondersteunen leden die maatschappelijke uitdagingen willen aanpakken bij het opzetten van innovatieve projecten.

The Shift schreef het Belgian SDG Charter for International Development mee uit op initiatief van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Het werd officieel ondertekend op 18 oktober 2016 door meer dan 80 bedrijven, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van de publieke sector. De ondertekenaars gaven hiermee aan samen meer duurzame en inclusieve economische groei te willen creëren in België en onze partnerlanden.

Ondertussen breidde de lijst al uit tot meer dan 120 ondertekenaars. The Shift organiseerde in 2017 een viertal Change Labs waar de ondertekenaars elkaar konden versterken en samenwerkingsvoorstellen verkennen rond thema’s zoals o.a. hernieuwbare energie, internationale voedselketens, gezondheid, etc.

Voor de coördinatie van het SDG for Development programma en de uitbouw van bestaande en nieuwe  samenwerkingsverbanden tussen de private sector, publieke sector en het middenveld, is The Shift op zoek naar een Project Manager SDG for Development (M/V/X).

Taalvereisten

Nederlands: heel goede spreek- en schrijfvaardigheden

Frans: heel goede spreek- en schrijfvaardigheden

Engels: goede spreek- en schrijfvaardigheden

Functieomschrijving

Als Project Manager SDG for Development bij The Shift sta je in voor de coördinatie van het SDG for Development project, waarvoor een medefinanciering via DGD werd vekregen.

Je bouwt interessante initiatieven uit tot echte multi-stakeholderprojecten. Je weet resultaat te boeken door ideeën snel af te bakenen in haalbare en concrete projectdoelstellingen. Concreet zal je vaak verschillende leden en partners van ons netwerk rond de tafel brengen om processen te versterken en op te schalen, en zorg je ervoor dat die samenwerking tot impactvolle resultaten leidt.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor partners, zoals de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD, BIO Invest, Enabel, etc.), Close the Gap, ... en alle ondertekenaars van het Belgian SDG Charter for International Development.

Je werkt samen met het team van The Shift om de volgende doelstellingen tegen eind 2020 te behalen:

 •        Alle ondertekenaars van het charter zijn begeleid in een proces om te komen tot (nieuwe) impactvolle partnerschappen of samenwerkingsverbanden (Eind 2020, zijn minstens 25% van alle ondertekenaars actief betrokken in een partnerschap).
 •        Nieuwe partnerschapsideeën zijn door de ondertekenaars geïdentificeerd. Stakeholders zijn samengebracht rond thema’s of samenwerkingsideeën (+/- 4 nieuwe ideeën of thema’s per jaar) en nieuwe relevante ondertekenaars zijn aangetrokken.
 •        Bestaande sterke en inspirerende partnerschappen hebben zichtbaarheid gekregen (+/- 15 partnerschappen per jaar zichtbaarheid geven via eigen (The Shift) communicatie kanalen zoals bv. de nieuwsbrief, sociale media, via internationale partners (CSR Europe en de World Business Council for Sustainable Development) en via communicatiekanalen van partners binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, zoals bv. Enabel Info, DGD-info,bedrijfscommunicatie D4D platform, etc.).
 •        Het Belgian SDG Charter for International Development is ook buiten de groep van ondertekenaars bekend gemaakt. Hierdoor is een systematische  rapportering van hoe ondertekenaars invulling gaven aan hun engagement voor het Charter opgezet, waardoor ook makkelijker extern gecommuniceerd kan worden over goede praktijken van ondertekenaars van het Charter.

Jobverantwoordelijkheden

 •        Je volgt verschillende samenwerkingsprocessen op en verzekert het multi-stakeholder karakter doorheen de volledige projectcyclus.
 •        Je coördineert multi-stakeholder meetings om processen mee vorm te geven.
 •        Je verzekert de continuïteit van elk partnerschap door het contact op te volgen met een project manager bij één van de partners.
 •        Je begeleidt en motiveert alle betrokken partijen om het ijzer te smeden als het heet is en resultaten neer te zetten binnen een voor iedereen aanvaardbare termijn.
 •        Je beheert het toegewezen budget en rapporteert hierover aan DGD.
 •        Je waakt over de vlotte uitvoering van het project en vindt efficiënte oplossingen voor mogelijke hindernissen (legaal, financieel, logistiek, operationeel, etc.).
 • Je zet een communicatiekanaal op in samenwerking met de Communicatie Manager bij The Shift en volgt deze nauwkeurig op met de verschillende stakeholders en partners.

Profiel

 •        Je hebt hebt een sterke voeling met en een drive voor duurzaamheid.
 •        Je hebt minimum 3 jaar professionele ervaring in een programma- of projectmatige context en bent vertrouwd met de methodologie van projectmanagement.
 •        Je hebt relevante ervaring binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking.
 •        Je hebt een goed inschattingsvermogen over de haalbaarheid van projecten, en weet gevoeligheden rond samenwerking met verschillende stakeholders naar waarde in te schatten.
 •        Je hebt een innovatieve kijk op business modellen.
 •        Je houdt van werken in een klein team en een dynamische omgeving, die een zeer flexibele manier van werken veronderstelt.
 •        Je kan autonoom werken, prioriteiten stellen en geconcentreerd blijven op de doelstellingen.
 •        Je bent vertrouwd met de gangbare softwareprogramma’s (Word, Excel, Powerpoint, etc.).
 •        Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent Franstalig of Nederlandstalig en beschikt over een goede kennis van zowel het Frans als het Nederlands. Kennis van het Engels is een pluspunt.

Interesse in deze vacature? Stuur uw CV en motivatiebrief ter attentie van Delphine Van Geyts naar delphine@theshift.be.

Wij behandelen uw aanvraag vertrouwelijk. The Shift promoot gelijkheid van kansen en diversiteit: wij rekruteren op basis van talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid of mogelijke beperkingen.

Voor meer informatie over The Shift en het Belgian SDG Charter for International Development: www.theshift.be en https://theshift.be/en/projects/belgian-sdg-charter-for-development.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij delphine@theshift.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
The Shift
Hoogstraat 139
1000  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.