Projectcördinator

Over de functie

 • De Tele-Onthaaldiensten beschikken over verschillende werktools om hun kernopdracht te vervullen: telefonie, chat programma, registratieprogramma, vrijwilligersbeheer systeem, enz. 
 •         Als projectcoördinator focus je op het versterken van de organisatie bij het ontwikkelen, optimaliseren en onderhouden van deze werktools.
 •         Je neemt de functie op van projectcoördinator bij de ontwikkeling van nieuwe of de  optimalisatie van bestaande projecten in het domein van ICT en telefonie. Deze taak omvat de verschillende aspecten van projectuitvoering, van behoefte definiëring tot oplevering van de resultaten.
 •         Je speelt een centrale rol in het ICT-gebeurenin Tele-Onthaal:
 •         Je wordt aangesteld als Data Protection Officer (DPO) voor de Federatie en de 5 Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen en Brussel. Als DPO sta je in voor:
 • Je werkt nauw samen met de regionale Tele-Onthaaldiensten om het project inhoudelijk uit te werken en de implementatie te faciliteren.
 • Je staat in voor de data-analyse van de verkregen data om zo het beleid te kunnen evalueren/bijsturen en het algemeen beleid te evalueren.
 • Je ondersteunt en adviseert de regionale diensten en de Federatie bij keuzes omtrent ICT en telefonie-projecten.
 • Je werkt mee aan het opstellen van een ICT-beleid. Je ondersteunt de diensten en de federatie in technische (en ICT) (beleids)keuzes.
 • Je coördineert en begeleidt de transitie naar de Google (G Suite voor non-profit) cloud van de regionale diensten en federatie. Dit in samenwerking met de lokale ICT-partner(s). Dit omvat de volledige digitale huishouding o.a. bestandsbeheer, mailboxen, contacten en intranet-site(s).
 • Je geeft advies over het onderhouden en up-to-date brengen/houden gebruikte toepassingen.
 • Je staat in voor de ondersteuning van de teamleden in de regionale diensten en de Federatie, bij het gebruik van de ontwikkelde toepassingen. Je staat ook in voor de opmaak en onderhouden van handleidingen.
 • Je hebt aandacht voor de veiligheid van de gebruikte gegevensbestanden (GDPR, back-up, ... ).
 • Het verlenen van bijstand en advies
 • Toekijken op de naleving van de verordening gegevensbescherming
 • Advies verstrekken over de gegevensbescherming beoordelingen (DPIA)
 • Contactpunt zijn voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en hiermee samen werken.
 • Coördineren van incidentmeldingen in verband met gegevensbescherming.

Profiel kandidaat

Je bent een geëngageerde en gemotiveerde medewerker die minstens in het bezit is van een professionele bachelor, en je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring.

Je hoeft geen ICT-er te zijn. Maar affiniteit en interesse voor de technische vertaling van projecten is een vereiste.

Je vooropleiding kan divers zijn. Menswetenschappelijk, ICT, enz. Belangrijk is dat je interesse hebt voor telefonische- en chathulp.

Je schat de inzet van vrijwilligers naar waarde. Je voelt je aangesproken om het laagdrempelig hulpaanbod te ondersteunen en uit te bouwen.

Je kan je identificeren met de missie en de waarden van Tele-Onthaal: verbindend, toekomstgericht, competent en betrouwbaar.

Je bent goed in het enthousiasmeren van anderen en in het faciliteren van veranderingsprocessen.

Je bent planmatig sterk en kan gestructureerd werken.

Je kan goed rapporteren (mondeling/schriftelijk) zowel individueel als in groep.

Je functioneert actief in team én je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen.

Je bent voldoende stressbestendig.

Waar mag je op rekenen?

Een voltijdse opdracht in een organisatie met veel ervaring.

Een contract van onbepaalde duur

Professionele omkadering en begeleiding.

Verloning volgens Paritair comité 331, barema B1b

Indiensttreding zo snel mogelijk.

Plaats van tewerkstelling: Gent, op 10 minuten wandelen van het station Gent Sint-Pieters.

Wacht niet met solliciteren

Bezorg ten laatste op donderdag 2 mei om 18 uur je sollicitatiebrief en CV, via mail (federatie@tele-onthaal.be),  t.a.v. Leen Devlieghere, afgevaardigd bestuurder. De eerste selectie gebeurt op basis van de sollicitatiebrief en CV.

De selectiegesprekken gaan door op maandag 13 mei 2019.

Vragen i.v.m. de vacature: federatieleen@tele-onthaal.be of telefonisch 050/37.37.26.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij federatie@tele-onthaal.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Federatie Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen & Brussel
Roosakker 6
9000  Gent