Projectleider Organisatieprojecten – focus Planning en Organisatie

Doel van je functie
Als ‘Projectleider Organisatieprojecten, focus Planning en Organisatie’ binnen de Dienst Vorming, onder-steun je de ontwikkeling en uitvoering van onze dienstverlening aan individuen en organisaties. Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke, administratieve en planningsprocessen van ons in-tern en extern (vormings)aanbod. Op die manier zorg je ervoor dat de operationele processen binnen de organisatie efficiënt verlopen en de externe dienstverlening gegarandeerd is. De focus hierbij ligt op een behoeftedekkend aanbod Maatschappelijke Oriëntatie (MO). Op termijn zal de dienst ook instaan voor de organisatie van agentschapsevenementen als trefdagen, conferenties, …
Je geeft leiding aan de medewerkers van de Cel Vormingsadministratie, de Cel Planning Maatschappe-lijke Oriëntatie, en Team Leren & Ontwikkelen (op dit moment 7 in totaal). Je begeleidt de overgang van de huidige eenheden naar een nieuwe dienst. Je gaat na op welke manier en binnen welke afdelingen deze opdrachten idealiter worden opgenomen. Je ontwikkelt en implementeert, in nauwe samenwer-king met de collega’s binnen je team, een efficiënte werk- en overlegstructuur en -cultuur, waarin de meerwaarde van de verschillende entiteiten geoptimaliseerd wordt. Je hebt bijzondere aandacht voor de afstemming tussen dienstverlening in de regio’s en de hoofzetel.
Je vertrekt bij de uitwerking van de operationele dienstverlening vanuit het belang en de meerwaarde van regio-overkoepelende strategieën en tools. Je hebt bijzondere aandacht voor de uitbouw van een geïntegreerde werking door het Agentschap. Om de doelstellingen te bereiken werk je (projectmatig) samen met andere afdelingen, collega’s en experten uit de regio.


Je verantwoordelijkheden
• Je zet je expertise op gebied van planning, organisatie en procesontwikkeling in, met specifieke aandacht voor de context waarbinnen de klant (intern en extern) zich situeert.
• Je gebruikt je expertise en competenties op het gebied van leidinggeven aan een team met zeer uiteenlopende opdrachten, verantwoordelijkheden en in- en externe netwerken. Op die manier bouw je een efficiënt samenwerkend team op.
• Je ontsluit de bestaande en ontwikkelde instrumenten op een efficiënte manier, en zet ze op de gepaste manier in.
• Je werkt nauw samen met de andere diensten, afdelingen en regio’s van het Agentschap.
• Je staat in nauw contact met de medewerkers op het terrein en je hebt een duidelijk overzicht van de acties en tools in de verschillende regio’s.
• Je bewaakt de afgesproken processen en gemaakte afspraken.

Je profiel
• Je hebt formele ervaring met projectwerking en met het leiden van complexe, organisatiebrede pro-jecten.
• Je hebt ervaring met het leidinggeven aan teams met verschillende verantwoordelijkheden en op-drachten, en in een omgeving en structuur die nog in ontwikkeling is. Je kan overzicht en richting geven.
• Je hebt ervaring met het opzetten en begeleiden van processen en projecten.
• Je bent bekend met de sector van Integratie en Inburgering.
• Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling, met verschillende doelgroepen.
• Je werkt zowel goed zelfstandig als in team.
• Je bent klantgericht en krijgt mensen mee.
• Je hebt de benodigde PC-vaardigheden zoals MS Office, CRM, ….
• Bekendheid met KBI is een troef, geen voorwaarde.


Wat bieden we jou?
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
• Een loon volgens barema K3 van PC 329.01. We houden rekening met relevante ervaring bij het be-palen van je anciënniteit.
• De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer.
• Een hospitalisatie- en groepsverzekering.
• Maaltijdcheques.
• Een interessante vakantieregeling.
Je komt terecht in een gemotiveerd team met meerdere collega’s. Je standplaats is Brussel.


Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 18/08/2019 jouw motivatiebrief en CV naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie “Projectleider Organisatie-projecten - focus Planning en Organisatie”.


Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en inter-nationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht doen er niet toe.
Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel