Projectmanager AMIF

Doel van je functie
Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Euro-pese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en de versterking en ontwikke-ling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie.
De projecten “inburgering op maat van laaggeletterde moeders met jonge kinderen” en “centrale bege-leiding 15-19 jarige nieuwkomers uit derde landen” worden verlengd. Beide projecten liepen de afgelo-pen jaren in 8 proeftuinen.
Als Projectmanager AMIF sta je in voor de interne projectcoördinatie en de externe afstemming met de partners, voor één van de twee AMIF projecten.


Je verantwoordelijkheden
• Je voert een goede en gedetailleerde probleemanalyse zodat een concreet projectplan kan worden geschreven en beoordeeld.
• Je stelt een uitgeschreven projectplan op zodat alle aspecten qua timing, opdrachten, budgetten, resultaten en teamsamenstelling zijn uitgewerkt.
• Je volgt het project op, je coördineert alle deelaspecten van het project en waar nodig/wenselijk stuur je het project bij zodat de resultaten binnen de gemaakte afspraken worden behaald.
• Je rapporteert periodiek over de stand van zaken zodat de opdrachtgever en de betrokkenen op de hoogte zijn en kunnen bijsturen waar nodig.
• Je deelt informatie rond het project en de projectvoortgang en beantwoordt vragen zodat de mede-werkers en partners steeds en tijdig op de hoogte zijn en rekening kunnen houden met de evolutie van het project.
• Je draagt het projectresultaat over naar de organisatie zodat het product of de dienstverlening deel kan uitmaken van de reguliere werking.
• Je voert een kwaliteitscheck uit op de voortgang en op de resultaten zodat de oplevering van de producten en dienstverlening bijdraagt tot de goede werking van de dienst.
Je profiel
• Je hebt relevante ervaring.
• Je hebt ervaring met het opzetten en begeleiden van projecten.
• Je bent bekend met de sector van integratie en inburgering.
• Je bent communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling, met verschillende doelgroepen.
• Je werkt even goed in team als zelfstandig.
• Je hebt de benodigde PC-vaardigheden zoals MS Office.
• Je bent bereid om zeer regelmatig in de verschillende regio’s te werken.


Wat bieden we jou?
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur tot 31 augustus 2020.
• Een loon volgens barema L1 van PC 329.01.
• We houden rekening met relevante ervaring bij het bepalen van je anciënniteit.
• De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer.
• Een hospitalisatie- en groepsverzekering.
• Maaltijdcheques.
• Een interessante vakantieregeling.
Je komt terecht in een gemotiveerd team met meerdere collega’s. Je standplaats is Brussel.


Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 15 augustus jouw motivatiebrief en cv naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie “projectmanager amif”.


Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en inter-nationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht doen er niet toe.
Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel