PROJECTMANAGER DUURZAME STEDENBOUW

Bond Beter Leefmilieu werft een projectmanager duurzame stedenbouw aan, met een contract van onbepaalde duur. Je start met de uitvoering van een goedgekeurd project om - in overleg met gemeente en ontwikkelaar - een deel van de meerwaarde van drie grote bouwprojecten te investeren in lokale klimaatmaatregelen. Vervolgens werk je nieuwe projectvoorstellen uit en ga je hiervoor op zoek naar nieuwe budgetten.

Ben jij een projectmanager die autonoom aan de slag kan en tegelijk de juiste mensen en doelgroepen weet te betrekken? Ben je geïnteresseerd in wat reilt en zeilt in het veld van duurzaam ruimtelijk bouwen en wonen? Werk je graag partnerschappen uit met verschillende soorten partners, gaande van lokale besturen over projectontwikkelaars en  huisvestingsmaatschappijen tot lokale verenigingen? Denk je graag strategisch na en wil je de strategische ideeën ook omzetten in een succesvol project? Dan ben je onze man of vrouw. Je krijgt de kans om te groeien in je functie en waar nodig vorming te volgen.

Jouw takenpakket

Je voert project-activiteiten uit rond het thema duurzame stedenbouw. Deze activiteiten kunnen de vorm aannemen van advies en begeleiding, organiseren van workshops of een studiedag.

Je beheert verschillende processtappen, van projectontwikkeling tot -evaluatie, volgens vastgelegde interne procedures met de bedoeling om op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier het project te realiseren.

Je bent verantwoordelijk voor de begroting en het beheer van de budgetten en output van het project.

Je ontwikkelt en vraagt nieuwe projecten aan teneinde onze doelstellingen te behalen.

Je gaat in overleg met doelgroepen, stakeholders en het ruime netwerk van BBL met als doel een maximale betrokkenheid te genereren en voeling te houden met hun behoeften.

Je bouwt een netwerk van contacten uit en weet de meest geschikte partners (organisaties uit ons netwerk, bedrijven, lokale overheden,...) op de juiste manier te betrekken bij projectontwikkeling en -uitvoering.

Je werkt mee aan de vertaling van projectresultaten in beleidsvoorstellen voor gemeenten, provincies of de Vlaamse overheid.

In overleg met de beleidsmedewerker “ruimte” werk je nieuwe projecten uit rond duurzame stedenbouw en de linken daarvan met milieuthema’s zoals circulair bouwen, klimaat, mobiliteit, groene warmte, waterbeheer, adaptatie,...

Je gaat op zoek naar vernieuwende methodieken en concepten om nog beter de gewenste milieuresultaten en gedragsverandering te bereiken bij de vooropgestelde doelgroep(en).

Jouw profiel en competenties

Kennis van stedenbouw, geografie en architectuur (minimum 4 jaar ervaring)

Kennis van circulair (ver)bouwen en aanverwanten

Ervaring in de bouwsector en projectontwikkeling is een pluspunt.

Relevante werkervaring in projectmanagement

Je kan samenwerkingen opzetten en onderhouden met diverse stakeholders zoals bouwheren, architecten, lokale besturen, bedrijfsleven, enz.

Je bent in staat om je kennis op strategische wijze in te zetten bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe projecten.

Je kan zelfstandig werken  

Je bent sociaal vaardig

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Je bent proactief en gaat oplossingsgericht en pragmatisch te werk.

Je werktaal is Nederlands. Goede kennis van gesproken en geschreven Engels is een pluspunt.

Ons aanbod

Voltijdse of 4/5 tewerkstelling onbepaalde duur

Indiensttreding vanaf juni

De hoogte van het jaarloon is afhankelijk van relevante ervaring - BBL-barema A111

Gratis woonwerkvervoer (openbaar vervoer), fietsvergoeding, extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk na 6 maanden in dienst

Je maakt deel uit van een waardengedreven, inspirerende en collegiale organisatie

Je werkt samen met een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie.

Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je leeftijd, genderidentiteit, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij solliciteren@bblv.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN
TWEEKERKENSTRAAT 47
1000  BRUSSEL