Projectmanager strategie

vacature  / Het Agentschap Integratie en Inburgering is op zoek naar een

Projectmanager strategie

Doel van je functie

Je zorgt voor de opstart, opvolging en begeleiding van processen om de visie, de strategie en de tactiek van de organisatie te bepalen. Je komt zo tot een helder zicht op de activiteiten die afdelingen, diensten en teams zullen doorlopen om de organisatiestrategie en -visie te realiseren. Je benadert de uitwerking van deze processen op projectmatige wijze, zodat doelen en te behalen resultaten binnen de afgesproken termijnen behaald worden. Op die manier draag je bij tot de realisatie van de kerntaken van het Agentschap.

Je verantwoordelijkheden

 •    Je voert een goede en gedetailleerde analyse uit zodat vragen, problemen en processen helder worden afgebakend en gedefinieerd.
 •    Je stelt op basis van de probleemdefiniëring een uitgeschreven plan van aanpak op zodat alle aspecten qua opdrachten, timing, budgetten, resultaten, betrokken actoren enz. zijn uitgewerkt voorafgaand aan de realisatie en uitvoering van je aanpak.
 •    Je volgt je plan op, coördineert alle deelaspecten van je plan en stuurt bij waar nodig zodat de resultaten binnen de gemaakte afspraken worden behaald.
 •    Je zorgt mee voor een gefaseerde en duidelijke implementatie van je project.
 •    Je rapporteert periodiek over de stand van zaken zodat de opdrachtgever en betrokkenen op de hoogte zijn en kunnen bijsturen waar nodig.
 •    Je deelt informatie rond het project en de projectvoortgang. Je beantwoordt vragen in dit verband zodat klanten en medewerkers steeds en tijdig op de hoogte zijn en rekening kunnen houden met de evolutie van het project.
 •    Je voert een kwaliteitscheck uit op de voortgang en op de resultaten zodat de oplevering van de producten en dienstverlening bijdraagt tot de goede werking van de dienst.
 •    Je hebt ervaring in het begeleiden van groepsprocessen. Je stimuleert participatief werken en creëert draagvlak.
 •    Je hebt bij voorkeur ervaring in organisatieontwikkeling en het opzetten en begeleiden van veranderingsprocessen en –trajecten.
 •    Je hebt ervaring met projectwerking en –management en coördineerde zelf al projecten.
 •    Je bent sterk in organiseren, werkt planmatig en zelfstandig in een complexe, veranderende omgeving met verschillende soorten partners en klanten. Je stimuleert hun samenwerking.
 •    Je bent communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling, met verschillende doelgroepen.
 •    Je hebt een goede kennis van het MS-Officepakket.
 •    Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 •    Een loon volgens barema L1 van PC 329.01.  We houden rekening met relevante ervaring bij het bepalen van je anciënniteit.
 •    De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer.
 •    Een hospitalisatie- en groepsverzekering.
 •    Maaltijdcheques.
 •    Een interessante vakantieregeling.
 •    Je maakt samen met 2 andere collega’s deel uit van een nieuw team ‘strategie en planning’.
 •    Je standplaats is Tour & Taxis, Brussel.

Je profiel

Wat bieden we jou?

Hoe solliciteer je?

Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 2 september 2018 jouw motivatiebrief en cv naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie “projectmanager strategie”.

Na een eerste screening op basis van de motivatiebrief en cv, worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 10 september 2018. De selectieprocedure bestaat uit een individuele opdracht en een sollicitatiegesprek.

Wie zijn we?

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.

Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.

Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.

Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht doen er niet toe.

Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be

 

Agentschap Integratie en Inburgering

private stichting

Tour & Taxis — Koninklijk Pakhuis

Havenlaan 86C bus 212

1000 Brussel

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. In het Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken, en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen, en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een private stichting en werd in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Een loon volgens barema L1 van PC 329.01. We houden rekening met relevante ervaring bij het bepalen van je anciënniteit.
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@integratie-inburgering.be
  met referentie projectmanager strategie
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel