Projectmedewerker Armoede

Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen?

 

Met  de  steun van Cera  werkt  het  Minderhedenforum gedurende drie jaar aan het project ‘DIVA’s samen tegen armoede’. Via co-creaties met verenigingen van vrouwen in armoede uit etnisch-culturele minderheden en uit reguliere vrouwenverenigingen, wordt er aan de slag gegaan rond de thema’s armoede en sociale uitsluiting. Via een participatief bottom-up traject versterken we vrouwen en geven hen een stem geven in de thema’s die zij belangrijk vinden. Samen met de verenigingen bouwen we aan (ervarings)kennis, samenwerkingen, acties en (vormings)instrumenten.

Het project zit in het laatste werkingsjaar, en heeft ondermeer co-creaties in Geel, Beringen en Diest. Om dit project verder vorm te geven en te werken naar een duurzame impact, werft het Minderhedenforum een projectmedewerk(st)er Armoede aan voor de resterende duur van het project (tot 31 december 2019).

Taken:

       Begeleiding en ondersteuning van de co-creaties in Geel, Westerlo, Beringen en Diest en eventuele opstart van nieuwe.

       Uitwerken van een bruikbaar, handzaam draaiboek waarin de lessons learned van het project vervat zitten.

       Organiseren van diverse publieksmomenten.

       Voorbereiding en opvolging van de stuurgroep

       inhoudelijke rapportering van het project.

       Opstellen en publiceren van het eindrapport.

Jouw competenties:

Functiespecifiek

       een relevant diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door ervaring

       ervaring met bovengenoemde taken, met kennis van of interesse in de thema’s armoede en gender

       noties van de waarderende benadering of andere actiegerichte benaderingen

       goede redactionele vaardigheden.

       Opgebouwde expertise kunnen vertalen in (vormings)instrumenten en draaiboeken 

       affiniteit of ervaring met het verenigingsleven van etnisch-culturele minderheden strekt tot aanbeveling

       functie kunnen uitvoeren in het Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt

       kunnen werken met de gangbare computersoftware

       leerbereidheid en leervaardigheid

       bereid zijn tot occasioneel avond- en weekendwerk

 

Organisatie

       Open houding t.a.v. diversiteit: je staat positief tegenover verschillen in de samenleving en de organisatie en kan er op een open en respectvolle manier mee omgaan.

       Flexibiliteit: je staat open voor wijzigende omstandigheden binnen je werkkader en kan erop inspelen met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelen.

       Teamgericht samenwerken: je hebt oog voor gemeenschappelijke belangen en levert een constructieve bijdrage aan de doelen van de brede organisatie (achterban, leden en medewerkers)

       Communicatief vaardig: je bent in staat boodschappen van anderen correct te interpreteren en er adequaat op in te spelen. Je bent in staat eigen boodschappen (informatie, ideeën…) over te brengen op een heldere en respectvolle manier die aangepast is aan boodschap, zender, ontvanger en context.

       Doelgericht plannen: je werkt doelen en prioriteiten uit voor je eigen werking in overleg met de relevante betrokkenen en zorgt ervoor dat die doelen en prioriteiten binnen de vooropgestelde tijdspanne bereikt worden.

Wij bieden je:

       een uitdagende en gevarieerde job in de social profit

       ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen

       voltijds contract van bepaalde duur (tot 31 december 2019)

       competitief   loon   binnen   de   sector   (barema  B1A   van   PC329)   en   terugbetaling woon/werkverkeer met het openbaar vervoer

       Flexibele werkuren

Het Minderhedenforum voert een gelijke kansenbeleid.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

Zin om mee in dit project te stappen? Bezorg dan je CV en het ingevulde sollicitatieformulier (https://www.minderhedenforum.be/jobs/werk-bij-forum) aan vacatures@minderhedenforum.be. Ten laatste op donderdag 2 mei 2019, met de vermelding ‘projectmedewerker diva’s’.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 mei 2019.

Details Werkgever

Vooruitgangsstraat 323
1030  Brussel