Projectmedewerker Jeugdhuis JOC Ieper vzw

JEUGDHUIS JOC IEPER VZW

Jeugdhuis JOC Ieper is gevestigd in Ieper; een stad met 35.000 inwoners. Het is een organisatie met bovenlokale uitstraling, gedragen door een actieve groep van vrijwillige medewerkers, ondersteund door een beroepskracht.
Als dé ontmoetingsplaats in Ieper ondersteunt het Jeugdhuis JOC Ieper jongeren in de realisatie van hun dromen en ontwikkelt ze een divers vrijetijdsaanbod bestaande uit thema-activiteiten, uitstappen, vorming, feestjes, sport, concerten onder meer via de concertwerking Hypnoiz … .


PROJECTMEDEWERKER

De projectmedewerker staat samen met de permanent verantwoordelijke en vrijwilligers in voor de organisatie van de cultuur-educatieve werking A New Breeze. Vanuit vroegere ervaringen in projectmatig werken rond cultuur bouwt het Jeugdhuis JOC Ieper vanaf 2014 de werking uit in nauwe relatie met de jeugdhuiswerking en ondersteund door diverse lokale en bovenlokale partners. Deze werking beoogt de bevordering van de artistieke expressie van jongeren, de verbreding van het culturele aanbod en de verhoging van de cultuurparticipatie van jongeren in de regio. Hiertoe ontwikkelt het Jeugdhuis JOC Ieper samen met jongeren een atelierwerking in combinatie met een jaarlijkse cultuurproductie onder de noemer A New Breeze. Voor de realisatie van het project zet de projectmedewerker de beschikbare middelen in op efficiënte wijze en initieert of participeert aan het ondersteunende netwerk.
Daarnaast ondersteunt de projectmedewerker ook de algemene jeugdhuiswerking in al haar facetten: de organisatie van de ontmoetingsruimte, de zorg voor de accommodatie, het activiteitenprogramma, de ondersteuning van de vrijwilligerswerking en de communicatie naar derden.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij niels.vandenberghe@ieper.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Fochlaan 3
8900  Ieper