Projectverantwoordelijke Jeugdwerk-Jeugdhulp (19u)

Taakomschrijving

Projectverantwoordelijke als facilitator

Je organiseert ontmoetingsmomenten tussen de meisjes uit de bijzondere jeugdhulp en de vrijwilligers uit de jeugdbeweging. Deze momenten kunnen eventueel ook onderdeel zijn van het vaste aanbod van Lionshulp, Chiro en/of KSA. Je focust hierbij op leerkansen voor beide doelgroepen.

Projectverantwoordelijke als vertrouwensfiguur

Je onderzoekt samen met de hulpverleners van Lionshulp de noden van de meisjes van Lionshulp. Je bouwt een vertrouwensband op en naargelang hun noden en behoeften kan je hier activiteiten aan verbinden. Je vertegenwoordigt de stem van de meisjes uit de bijzondere jeugdhulp binnen het project en zorgt er zo voor dat het project nauw aansluit bij hun behoeften.

Projectverantwoordelijke als coach

Het is jouw taak om de vrijwilligers uit de Chiro- en KSA-groepen op een gepaste manier te vormen en informeren over het project. Je focust hierbij op het groeiproces van de deelnemende vrijwilligers.

Je werkt aan een interactieve vorming op maat van de meisjes uit de bijzondere jeugdhulp. Je zorgt er voor dat de meisjes op die manier geactiveerd worden en zin krijgen om het jeugdwerk van naderbij te leren kennen.

Projectverantwoordelijke als inspirator

Je zorgt er voor dat de bevindingen uit dit project een goede basis vormen voor toekomstige projecten die deze doelgroepen samenbrengen. Je verzamelt en documenteert de goede voorbeelden om het jeugdwerk en de bijzondere jeugdhulp te inspireren om gelijkaardige projecten op poten te zetten.

Projectverantwoordelijke als drijvende kracht

Je staat in voor de praktische en inhoudelijke ondersteuning van het project. Je zorgt er voor dat de verschillende stappen die in de projectaanvraag beschreven staan gevolgd worden opdat het project tot een goed einde gebracht kan worden. Op vastgelegde tijdstippen rapporteer je de gezette stappen naar een stuurgroep die samengesteld is uit de partners van dit project.

Projectverantwoordelijke als bruggenbouwer

Je bouwt een goede relatie op met de verschillende partners van dit project. Onder begeleiding van Lionshulp vzw leg je contact met de meisjes uit de bijzondere jeugdhulp. Je maakt daarnaast gebruik van het netwerk Chiro en KSA om een ploeg van vrijwilligers samen te stellen uit de (oud-)leidingsploegen van bestaande Chiro- en KSA-groepen. Je treedt op als de bruggenbouwer tussen de meisjes uit de bijzondere jeugdhulp en de groep vrijwilligers uit de jeugdbeweging.

Je legt contacten met de Jeugddienst van Gent en andere partners met relevante expertise voor dit project. Je probeert hun kennis ten dienste van dit project in te zetten.

 

Profiel

De projectmedewerker die wij zoeken is jong van geest en in het bezit van een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring in het jeugdwerk en/of bijzondere jeugdhulp.

Vaardigheden:

 •          Je kan jongeren enthousiasmeren, motiveren en coachen
 •          Je hebt kennis van outreachend werken en werkt vanuit een ervaringsgerichte en empowerende aanpak.
 •          Je bent ondernemend en durft risico’s te nemen
 •          Je hebt sterke communicatieve vaardigheden:
  •     Je kan nieuwe contacten leggen en bouwen aan een netwerk
  •     Je beschikt over de nodige inzichten en vaardigheden om de doelgroep en samenwerkende partners te vertegenwoordigen op overlegmomenten.
 •          Je organiseert het eigen werk in functie van de prioriteiten, procedures en situatie
 •          Je kan tijd beheren en termijnen naleven
 •          Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden

Attitudes:

 •          Je bent stressbestendig en flexibel
 •          Je bent empathisch en luistert actief naar de gevoelens, behoeften en/of noden van anderen en gaat daar op een respectvolle manier mee om.

Vereisten:

 •          Je hebt ervaring in het jeugdwerk en/of je hebt ervaring in het werken met jongeren in een kwetsbare situatie en in de vrije tijd
 •          Je hebt affiniteit met het Gentse jeugdwerk
 •          Frequent avond- en weekendwerk vormen geen probleem

Aanbod

 •          Een dynamische job in functie van een project waarvoor je van begin tot einde verantwoordelijk bent, in een jeugdige en flexibele omgeving, met boeiende uitdagingen en ruimte voor eigen inbreng en experiment
 •          We voorzien ondersteuning en omkadering in het professioneel kader van KSA Nationaal vzw
 •          Een deeltijdse (19u) arbeidsovereenkomst van bepaalde duur tot 31/08/2020
 •          Salaris volgens relevante anciënniteit en barema B1b - PC 329.01
 •          Datum indiensttreding zo snel mogelijk.
 •          Forfaitaire toekenning van flexdagen i.k.v. sectorale flexibiliteit
 •          Maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per dag
 •          Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 •          Fietsvergoeding

Plaats van tewerkstelling: KSA Oost-Vlaanderen, Rasphuisstraat 7, 9000 Gent

 

Sollicitatieprocedure

Bezorg je motivatiebrief en cv uiterlijk op zondag 6 januari 2019 via mail aan Wouter Nys (wouter.nys@ksa.be). Uit de binnengekomen brieven zal de selectiecommissie een aantal kandidaten kiezen die wij uitnodigen voor een gesprek. Gelieve hiervoor maandag 14 januari 2019 vrij te houden.

Bijkomende inlichtingen over de functie kan je bekomen bij Ine van Nuffel, medewerker Jeugddienst Gent, op het nummer 0472 34 47 62, of via ine.vannuffel@stad.gent.

 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Salaris volgens relevante anciënniteit en barema B1b - PC 329.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij wouter.nys@ksa.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
KSA Oost-Vlaanderen
Rasphuisstraat 7
9000  GENT