Projectmedewerker Lokale Transitie

Onze missie:

BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen woont, werkt, consumeert en zich verplaatst zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. Consumenten inspireren en activeren we met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

Onze personeelsmissie:

BBL biedt een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien. We moedigen de medewerkers aan om verantwoordelijkheid op te nemen en we werken aan een sfeer van vertrouwen en vrijheid om het werk zelf te organiseren.

We kiezen ervoor om binnen deze context expliciet aandacht te besteden aan een evenwicht tussen professionele en privé-ambities. We waarderen collegialiteit, inbreng, inzet en de diverse talenten binnen het team.

Wie is BBL?

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening.

Onze aanpak? In de eerste plaats zetten we in op beleidsbeïnvloeding. We trekken politici aan hun mouw en geven hen duwtjes in de juiste richting. Daarnaast investeren we actief in onze groeiende groep van aangesloten organisaties. Bovendien zetten we ook projecten en campagnes op poten, om die transitie in de praktijk waar te maken.

Kortom, we bundelen de krachten om nu de juiste keuzes te maken. Voor de toekomst.

Jaarlijks zet BBL met een dertigtal medewerkers meer dan 25 projecten en campagnes op: van ons platform rond duurzaam bouwen en verbouwen Ecobouwers tot voorbeeldprojecten zoals ‘Clean Power for Taxi’s’ of kleinschalige, innovatieve proefprojecten zoals Garage Swap.

Help jij mee de transitie te versnellen bij steden en gemeenten?

Je maakt deel uit van een team dat onze vijf transities wilt inbedden op het lokale niveau. Enerzijds door lokale besturen intensief te begeleiden in het implementeren en opvolgen van verschillende transitiemaatregelen (op vlak van ruimtelijke ordening, energiebesparing, hernieuwbare energie, circulaire economie, landbouw en natuur, voeding en mobiliteit). Anderzijds door een performant productaanbod op te zetten in ons netwerk Gemeente voor de Toekomst, dat tegemoet komt aan behoeften en noden van steden en gemeenten.

Jouw takenpakket

 • Je werkt mee aan een 4 jaar durend Europees project, dat als doelstelling heeft om een kwaliteitsmanagementssysteem te introduceren bij 6 Vlaamse besturen.
 • Je bepaalt mee het ambitieniveau van het kwaliteitsmanagementssysteem waaraan het lokale klimaatbeleid moet getoetst worden, door zowel gesprekken op te starten met de BBL beleidsmedewerkers als met relevante stakeholders.
 • Je begeleidt gedurende 4 jaar intensief enkele Vlaamse besturen zodat zij impactvolle transitiemaatregelen kunnen implementeren. Je zet deze besturen zelf op weg en reikt hen oplossingen aan op vlak van ruimtelijke ordening, energiebesparing, hernieuwbare energie, circulaire economie, landbouw en natuur, voeding en mobiliteit.
 • Je werkt een businessmodel uit zodat deze vorm van begeleiding kan blijven verder bestaan, zonder Europese financiering.
 • Je vertaalt je ervaringen van deze begeleidingen door naar mogelijke campagnes of activiteiten die in de schoot van het netwerk Gemeente voor de Toekomst kunnen worden ontplooid. Je bouwt mee een netwerk van contacten uit en weet de meest geschikte partners (lidorganisaties, bedrijven, lokale overheden,...) op de juiste manier te betrekken bij projectontwikkeling en -uitvoering.
 • Je behoort tot het team ‘lokale transitie’ dat deel uitmaakt van een breder projectenteam. Je rapporteert aan de programmacoördinator van BBL. Vertrekkende vanuit de beleidsstrategie denk je mee nieuwe projecten uit. Je beheert de verschillende processtappen, van projectontwikkeling (voor nieuwe projecten of activiteiten) tot projectfinanciën en -evaluatie, volgens vastgelegde interne procedures met de bedoeling om op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier tot maximaal milieuresultaat te komen.

Jouw profiel en competenties

 • Je genoot minstens een opleiding op bachelorniveau of gelijkwaardig door ervaring.

 • Je bent goed bekend met de werking van lokale besturen en met de cultuur binnen administraties van besturen.

 • Je hebt relevante ervaring in projectmanagement.

 • Ervaring met Europese subsidieprogramma’s zoals Horizon 2020 is een sterk pluspunt.

 • Je hebt affiniteit met de thema’s waar BBL rond werkt: ruimtelijke ordening, energie, landbouw en voeding, mobiliteit, circulaire economie. Projectmatige ervaring rond één van deze thema’s is een pluspunt.

 • Je hebt ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden of processen
  waarbij meerdere actoren betrokken zijn. Je werkt klantgericht en denkt mee met je klanten en stakeholders om tot optimale samenwerking te komen.

 • Je bent in staat om je kennis op strategische wijze in te zetten bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten.

 • Je bent sociaal vaardig. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

 • Je bent proactief en gaat oplossingsgericht en pragmatisch te werk.

 • Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk.

 • Je bent bereid om bij te leren en staat open voor feedback van anderen.

 • Je werktaal is Nederlands en Engels.

Ons aanbod

 • Voltijdse tewerkstelling, indiensttreding zo snel mogelijk (uiterlijk augustus 2018)

 • De hoogte van het jaarloon bij een voltijdse tewerkstelling is afhankelijk van
  relevante ervaring. Wij bieden gratis woonwerkvervoer (NMBS), fietsvergoeding, extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk na 6 maanden in dienst.

 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.

 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je genderidentiteit, handicap, etniciteit of nationaliteit. We verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie! Stuur je motivatiebrief en cv als bijlage​ vóór dinsdag 5 juni om 24u naar solliciteren@bblv.be ter attentie van Aude Goovaerts, zakelijk directeur. Tip: zet je naam in de titel van de documenten!
Geef duidelijk in het onderwerp aan dat je solliciteert voor de functie projectmedewerker lokale transitie.
Als we jouw kandidatuur weerhouden, bezorgen we je een thuis af te nemen schriftelijke proef. Een eventueel sollicitatiegesprek ​volgt ​op 21 juni bij Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47, Brussel. Indien je niet weerhouden wordt voor het gesprek, ontvang je pas na de aanwerving meer nieuws.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Mike Desmet, tel. 0499 57 52 31, mike.desmet@bblv.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij solliciteren@bblv.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Tweekerkenstraat 47
1000  Brussel