Projectmedewerker/projectmedewerkster Footprinting en Impactmeting (freelance)

Functie

Als projectmedewerker/projectmedewerkster footprinting en impactmeting meet en monitor je de milieu-impact van organisaties, activiteiten, regio's en evenementen m.b.v. de ecologische voetafdruk en de koolstofvoetafdruk (carbon footprint/Bilan Carbone®). Je vertaalt de meetresultaten naar duurzame oplossingen waarmee gezinnen, overheden, bedrijven en organisaties hun activiteiten kunnen verduurzamen. Binnen het voorziene budget zorg je in samenwerking met de senior projectverantwoordelijke footprinting voor een kwaliteitsvolle projectuitvoering met opdrachtgevers en partners.

Taken

* Impactmeting:

- Meten en monitoren van milieu-impact van organisaties, activiteiten, regio's en evenementen;

- Ontwikkelen van meetinstrumenten in functie van CO2-reductie en gedragsverandering;

- Rapporteren en presenteren van meetresultaten aan opdrachtgevers en hun stakeholders.

* Projectuitvoering:

- Coördinatie: je bent verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van je projecten;

- Procesbegeleiding: je begeleidt opdrachtgevers tijdens de projectuitvoering;

- Communicatie: je communiceert in/extern over het verloop en de resultaten van je projecten;

- Financiën: je voert je projecten uit binnen het vooropgestelde budget;

-  Samenwerking: je voert projecten uit in samenwerking met partnerorganisaties en andere medewerkers.

Profiel

- Je genoot een relevante opleiding op masterniveau of gelijkwaardig door ervaring.

- Je hebt interesse in ecologische thema’s in het algemeen en gedragsverandering in het bijzonder.

- Je hebt ervaring met het meten en monitoren van milieu-impact.

- Je hebt ervaring met het rapporteren, presenteren en visualiseren van meetresultaten.

- Je hebt ervaring in projectmatig werken en projectmanagement.

- Je bent bereid om indien nodig bijkomende vorming te volgen.

- Ervaring met milieumanagementsystemen, energieaudit of levenscyclusanalyses is een troef.

- Goede kennis van Frans en Engels.

Competenties

- Je vindt vlot je weg in wetenschappelijke literatuur en cijfermateriaal.

- Je kan wetenschappelijke informatie vertalen naar concrete acties en gedragstips.

- Je communiceert regelmatig en transparant met opdrachtgevers en medewerkers van Ecolife.

- Je bent creatief in de projectuitvoering en zet nieuwe ideeën vlot om in concrete voorstellen.

- Je werkt systematisch en nauwkeurig binnen de afgesproken projectplanning.

Ons aanbod

- Freelanceovereenkomst met afspraken (vergoeding, rechten en plichten, duur en uitvoering van opdrachten).

- Gevarieerde en boeiende opdrachten samen met een geëngageerd, multidisciplinair team.

- Nauwe samenwerking met senior projectverantwoordelijke footprinting.

- Contacten in een maatschappelijk relevante sector in volle ontwikkeling.

- Aangename werkplek in het centrum van Leuven (Valkerijgang 26).

- Flexibiliteit in werktijden en -locaties.

Heb je interesse, zend dan je CV voor 25 september 2019 naar bruno.verbeeck@ecolife.be, directeur Ecolife. De ontvangst van je mail wordt bevestigd.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd bij Ecolife, Valkerijgang 26, 3000 Leuven voor een gesprek. Kandidaten die niet weerhouden worden voor het gesprek, ontvangen bericht nadien. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met Bruno Verbeeck, directeur Ecolife op 016 22 21 03 of bruno.verbeeck@ecolife.be. Meer info over Ecolife op www.ecolife.be.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij bruno.verbeeck@ecolife.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Ecolife
Valkerijgang 26
3000  Leuven