Projectverantwoordelijke (m/v), voornamelijk educatieve projecten

Memisa België is een NGO actief in de medische ontwikkelingssamenwerking. Haar doelstelling is om de toegankelijkheid van gezondheidszorg te verbeteren in ontwikkelingslanden.

Memisa werft aan voor haar hoofdzetel in België:

Projectverantwoordelijke (M/V), voornamelijk educatieve projecten.

Binnen de afdeling projecten is de projectverantwoordelijke verantwoordelijk voor de organisatie, opzet en opvolging van de projecten waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Het gaat voornamelijk om educatieprojecten in België alsook het opvolgen van de zogenaamde gelibeleerde projecten en projecten op eigen middelen in het buitenland.

De projectverantwoordelijke is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de activiteiten in België van het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis. Dit project is een onderdeel van het programma van Memisa dat wordt medegefinancierd door het DGD. Hij/zij is de eerste contactpersoon voor de ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië. De projectverantwoordelijke staat in voor de planning, opvolging en/of uitvoer van de activiteiten van het Noordluik van het project. Hieronder vallen inleefreizen, ondersteuning van de activiteiten georganiseerd door de ziekenhuizen en de organisatie van regionale vergaderingen. Hij/zij is eveneens verantwoordelijk voor de planning en de rapportage. Er is een constante samenwerking met andere projectverantwoordelijken en de dienst communicatie. Met deze laatste wordt er samengewerkt om over het werk van Memisa te communiceren.

Hij/zij is de eerste contactpersoon voor het netwerk van solidaire ziekenhuizen hier in België. Daarnaast is het de bedoeling om samenwerkingsverbanden op te bouwen met nieuwe partnerziekenhuizen.

De projectverantwoordelijke is eveneens verantwoordelijk voor het administratieve beheer en opvolging van de gelibeleerde projecten, projecten op eigen middelen en andere projecten die hem/haar eventueel in de toekomst kunnen toegewezen worden. Hij/zij neemt eveneens deel aan de uitwerking van toekomstige projecten.

Specifieke taken:

. Neemt deel aan de vergaderingen van de projectendienst.

. Staat in contact met de ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië. Ook worden contacten onderhouden met onze partner 'Artsen Zonder Vakantie'.

. Is verantwoordelijk voor de planning, toezicht en/of de uitvoer van de activiteiten onder zijn/haar verantwoordelijkheid

. Is verantwoordelijk voor de rapportage van de projecten waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en verzekert de realisatie van en/of voert de controle uit over de technische en financiële rapporten.

. Neemt deel aan de selectie, de plaatsing en lancering van de teams ter plaatse die instaan voor het uitvoeren van de projecten

. Onderhoudt de relaties met de technische en financiële partners

. Neemt deel aan de uitwerking van de toekomstige programma's

. Vertegenwoordigt in overleg met de coördinator van Memisa op externe vergaderingen

. Voert in beperkte mate missies om de uitvoer van de projecten op het terrein op te volgen en deze te ondersteunen.

Profiel:

. Perfect tweetalig Nederlands-Frans

. Ervaring als expat. Deze ervaring ging gepaard met een zekere verantwoordelijkheid over het projectbeheer en/of omkadering van een team, alsook administratieve, technische en financiële opvolging.

. Relevant universitair diploma en/of aan te tonen ervaring van minimum drie jaar binnen de ontwikkelingssamenwerking.

. Ervaring in het domein van gezondheidszorg, een master in volksgezondheid of in gezondheidseconomie zijn een meerwaarde.

. Ondernemend, autonoom en efficiënt

. Affiniteit met de gebruikelijke methodologieën (logisch kader enz.)

. Goede kennis van informatica, in de eerste plaats van Word en Excel. .Diplomatisch ingesteld en in staat om onderhandelingen te faciliteren.

. Gepassioneerd door NGO-sector

. Voeling met de waarden, de missie en visie van Memisa

Duur: Contract van onbepaalde duur 5/5, met mogelijkheid tot 4/5 tewerkstelling.

Plek van tewerkstelling: Siège de Memisa en Belgique, Square de Meeûs 19, 1050 Bruxelles

Voor meer informatie contacteer Greta Desmyter

tel (32) (0) 2 454 15 40 - email: greta.desmyter@memisa.be

Gelieve een motivatiebrief en CV voor 15 december via mail door te sturen naar hr@memisa.be

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij hr@memisa.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
MEMISA BELGIÊ VZW
De Meeûssquare 19
1050  Elsene - Brussel