Provinciaal coördinator Oost-Kasai (m/v) - DR Congo

Provinciaal coördinator Oost-Kasai (m/v) – Democratische Republiek Congo

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Als uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling, werkt Enabel hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische overheid. Daarnaast voert het agentschap ook acties uit voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Enabel heeft zo'n 150 projecten in beheer, voornamelijk in fragiele landen in Afrika. Het agentschap heeft 1400 medewerkers, van wie meer dan 70% lokaal personeel.

Context

De Democratische Republiek Congo is de grootste portefeuille van België met zijn partnerlanden. Enabel is daar sinds 2001 actief, met name op het gebied van plattelandsontwikkeling, ontsluiting van landbouwgebieden, beroepsopleiding, gezondheidszorg, water en energie. Enabel is aanwezig in 10 provincies van het land via een twintigtal kantoren en antennes. Het samenwerkingsprogramma onderscheidt zich door de nabijheid met de begunstigden.

Het programma in Oost-Kasai en Lomami bestaat uit twee interventies: PRODAKOR in de landbouwsector en EDUKOR in de onderwijssector. Deze projecten maken deel uit van het Indicatief Programma voor bilaterale samenwerking tussen België en de Democratische Republiek Congo, dat focust op drie prioritaire sectoren: landbouw, wegen en veerboten, en technisch onderwijs en beroepsopleidingen.

Functiebeschrijving

De functie van coördinator op provinciaal niveau beantwoordt aan de wil van België om het zwaartepunt van zijn interventies te consolideren, zo dicht mogelijk bij zijn lokale partners. De bedoeling daarvan is de efficiëntie, nabijheid en samenwerking te versterken maar ook om bijzondere zorg te besteden aan de samenhang en de synergieën tussen de programma's uitgevoerd in de provincie. U zal de belangrijkste interface zijn in de betrekkingen met de provinciale partners (waaronder de provinciale ministeries) en zal de rol van bemiddelaar spelen tussen de verschillende projecten van Enabel in de provincie.

Uw taken zijn:

• De integratie van de verschillende Enabel-projecten in de provincie verzekeren, en toezien op de coherentie en de synergie ervan als provinciaal programma; de interne coherentie van het programma op het gebied van aanpak en activiteiten voor implementatie door de verschillende interventies; de externe coherentie van het programma met de nationale strategieën en de interventies van andere partners;
• Bepaalde administratieve, financiële en operationele procedures beheren;
• De organisatie van technische commissies, uitwisselingsplatforms, en stuurgroepen met de technisch verantwoordelijken coördineren;
• De evaluatiezendingen, de acties voor kennisopbouw van het programma en de zendingen voor opvolging en methodologische ondersteuning met de sectorexperten coördineren;
• De informatie consolideren om de rapportering van de interventies te garanderen, en ervoor zorgen dat de informatie doorstroomt, prioriteiten leggen en de communicatie verzorgen binnen de provinciale programma's en naar buiten toe;
• Erop toezien dat het door Enabel gedefinieerde kader wordt nagekomen, in nauwe samenwerking met de Administratief en Financieel Verantwoordelijke (RAFI), en prioriteiten toekennen aan de programmavragen, toezien op de kwaliteitsopvolging van de prestaties;
• Fungeren als het voornaamste referentiepunt inzake veiligheidsbeheer voor alle projecten en al het personeel van Enabel in de gedekte provincies.

Uw profiel

Vereist opleidingsniveau
· Master in een relevant domein (economische, sociale of politieke wetenschappen, rechten, management, ontwikkeling, landbouwkunde, onderwijs.) in verband met de programma's waarop u toezicht houdt.
Vereiste ervaring
• Minstens 5 jaar relevante werkervaring waarvan 3 jaar als beheerder van projecten in landbouw/plattelandsontwikkeling, decentralisatie of institutionele ondersteuning waarbij verschillende lokale actoren betrokken zijn die in synergie werken om de verwachte resultaten te behalen;
• Ervaring grotendeels verworven in Afrika en een gedegen internationale ervaring buiten het land van herkomst;
• Ervaring met institutionele en organisatorische versterking, en met processen van lokale ontwikkeling;
• Ervaring in een functie van coördinator/facilitator van ontwikkelingsprogramma's voor een internationale instelling is een sterke troef;
• Eerdere ervaring met outcome mapping is een troef.
Vereiste kennis en vaardigheden
• Goede kennis van de instrumenten voor planning en voortgangsbewaking van projecten;
• Kennisopbouw van het ontwikkelingsproces;
• Kennis van transversale thema's (milieu, gender, kinderrechten, hiv/aids) en ervaring met de integratie van deze thema's in ontwikkelingsprojecten;
• Uitstekende competenties als facilitator en programmabeheerder en het vermogen om mensen samen te brengen rond een gemeenschappelijk project;
• Zeer goede relationele vaardigheden die het teamwerk bevorderen;
• Kennis van de Democratische Republiek Congo is een troef;
• Vlot Nederlands of Frans spreken en schrijven. Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Frans en het Engels zijn vereist. Frans is immers de officiële taal van de DR Congo en het project wordt uitgevoerd in een internationale context.

Wij bieden u

• Een verrijkende baan bij een voortdurend evoluerende organisatie die bekendstaat om haar kwaliteitsvolle uitvoering van ontwikkelingsprojecten en haar aandacht voor haar medewerkers.
• Een overeenkomst van drie en een half jaar gebaseerd in Mbuji Mayi met verplaatsingen naar de antennes van Oost-Kasai – Lomami.
• Een brutomaandsalaris dat uw relevante ervaring valoriseert en berekend is op basis van onze loonschalen.
• Bovendien genieten onze expatmedewerkers voordelen verbonden aan het expatstatuut die zijn bepaald in onze reglementering ter zake, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten, een tussenkomst in de installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin.
De verschillende bedragen die worden uitbetaald variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie, de gezinssamenstelling en de fiscale toestand.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan via deze link uiterlijk op 24/11/2019 en voeg uw recent curriculum vitae en een motivatiebrief toe.

Alleen kandidaturen die via bovenstaande link worden ingediend, worden in aanmerking genomen.