Psycholoog CIJG SJB

Psycholo(o)g(e) Centrum voor Integrale Gezinszorg

Het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG)Sint-Jan Baptist heeft een erkenning vanuit het Agentschap voor Jongerenwelzijn. De doelgroep binnen het Centrum voor Integrale Gezinszorg zijn (aanstaande) (tiener)moeders tot 20 jaar al dan niet aangemeld vanwege verontrusting of maatschappelijke noodzaak en jong kwetsbare gezinnen, waarvan de moeder maximum 25 jaar is. Het centrum biedt zowel verblijf als mobiele ondersteuning aan huis aan. Zowel de mobiele ondersteuning als het verblijf +18 jaar is rechtstreeks toegankelijk (RTJ). Het verblijf -18 jaar is niet rechtstreeks toegankelijk (NRTJ)

Het coachend team (maatschappelijk assistent, diensthoofd en psychologe) en de medewerkers zijn op zoek naar een enthousiaste en ervaren collega-coach psycholo(o)g(e) ter vervanging van een collega in zwangerschap Vermoedelijke duur >1jaar. Aan 60% jobtime.

Je maakt deel uit van een grotere organisatie met verschillende deelwerkingen :

2 kinderwerkingen;

 

een jongerenwerking, TCK, CBAW;

 

CIG residentieel en mobiel.

 

Elke deelwerking heeft een coachende driepoot (orthopedagoog of psycholoog-maatschappelijk assistent-diensthoofd). Deze worden ondersteund door de administratie, logistieke medewerkers en keukenpersoneel. De voorziening heeft een directeur en een beleidsondersteuner in elke tak van de driepoot, aangevuld met een kwaliteitscoördinator. Alle werkingen bevinden zich op dezelfde campus in het centrum van Gent.

We verwachten dat je voorstellen doet die bijdragen tot het vergroten van de draagkracht, het inzicht en het handelen. Dit zien we zowel naar begeleiders, (aanstaande)(tiener)mama’s, hun partner(s), context als naar andere relevante samenwerkingsfiguren. Je ziet kansen en zet aan tot acties die hen uitdagen om hun groeicapaciteit te vergroten. Je neemt het voortouw in het psychisch welzijn van ouders en hun (aanstaande)kinderen. Je bent een verbindingsfiguur met externe deskundigen (zoals outreaching, psychiatrie, …

Vanuit onze visie ‘Totale Kindzorg’ ondersteun je en zoek je actief naar mogelijke nieuwe benaderingen, verbanden en analyses. Je hebt een brede kijk op visie, de meerzijdige partijdigheid, …andere denkkaders en kan deze implementeren waar nodig. Je bent overtuigd van de sterke kanten in eenieder en gaat opbouwend, bekrachtigend te werk.

Goed kunnen plannen en organiseren is noodzakelijk maar eveneens het stellen van prioriteiten en flexibel inspelen op situaties die onderhevig zijn aan verandering. Hierbij is communicatie een verbindende tool, zowel intern als extern. Daarom is het heel belangrijk te synthetiseren en info helder en gefundeerd over te brengen.

Ook het coördineren en afstemmen van deze informatie naar de diverse disciplines behoren bij je takenpakket.

Als bijzondere vaardigheden verwachten we :

- Goede kennis van ontwikkelingsproblematieken en hechtingsstoornissen (ervaring in de praktijk is een meerwaarde). In het CIG wordt dagelijks gewerkt met jongeren met een eigen hechtingsproblematiek. Reeds vanaf de zwangerschap werken we in het CIG preventief om hechtingsproblematieken bij het kind in het jonge gezin te vermijden. Deze aspecten dienen in coaching steeds in rekening gebracht te worden, zowel residentieel als mobiel.

- Goede kennis van de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van adolescenten en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. De combinatie van moeder/vader worden tijdens de adolescentiefase brengt veel uitdagingen met zich mee; vooral wanneer het jonge gezin geconfronteerd wordt met een onstabiele of afwezige context. Zowel residentieel als mobiel dient dit in coaching steeds meegenomen te worden.

- Goede kennis van ontwikkelingsstoornissen, psychische problemen en psychiatrische stoornissen zoals (post natale) depressie, angststoornis, persoonlijkheidsstoornissen, afhankelijkheidsproblematieken, suïcidaal gedrag,…en van de impact van deze stoornissen op de ontwikkeling in de adolescentiefase, alsook op de rol van moeder/vader zijn in relatie met hun kind en context. Het is belangrijk een goede inschatting te kunnen maken bij de jonge gezinnen om de juiste hulp/experten te kunnen inschakelen indien nodig, alsook in coaching naar het team toe.

- Kennis van de infant mental health visie is een meerwaarde. Je kan deze visie samen met het ondersteuningsmodel en TOKIZO meenemen in coaching.

- Kennis van het contextuele denkkader is een meerwaarde.

Als psychologe ben je een sleutelfiguur, je hebt een intermediaire functie ten aanzien van 3 deelwerkingen met elk hun eigenheid. Samen met de andere coachen en hoofden verzeker je beurtelings een week permanentie. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid.

We hechten belang aan je sociale en persoonlijke houding, inzichten en vaardigheden die helpen uitdagingen aan te pakken en tot een goed einde te brengen.

Voor onze werking opteren we voor iemand die de vervanging volledig kan overbruggen..

Persoonlijkheidskenmerken

- Straalt (zelf)vertrouwen uit

- Zelfstandig werken

- Authenticiteit

- Bewust van eigen handelen, zelfreflectie, inzicht

- Omgaan met feedback, deze terugkoppelen en er iets mee doen.

- Een onderzoekende en nieuwsgierige geest, met sterk innoverend vermogen

Competenties

- Ervaring met context en gezinsbegeleiding

- Meerzijdige partijdigheid is een basishouding

- Coachen

- Openheid en flexibiliteit

- Conceptueel denken

- Krachtgericht werken is fundamenteel

- Multitasken

- Stressbestendig

- Verbindend werken

- Innoverend werken

Profiel

Het vereiste opleidingsniveau is master (klinische) (ontwikkelings-)psychologie. Werkervaring is een noodzaak. Bij voorkeur heb je ervaring opgebouwd in het residentieel of mobiel werk in de bijzondere jeugdzorg of in individuele (therapie-)settings.

Aanbod

Je komt terecht in een positief ingestelde, mensgerichte, dynamisch en sociale organisatie waar je mee impact hebt op de vorm van de voorziening. Je krijgt de kans om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren via de sociale doelstellingen van de organisatie.

Verloning als Master, barema PC 319.01, L1

We bieden je een vervangingscontract aan voor de vermoedelijke duur van een jaar aan 60% jobtime in te vullen in 2 volledige en 2 halve dagen.

Indiensttreding bij voorkeur half juni.

Daarnaast bieden wij je werkondersteuning voor persoonlijke groei aan en de mogelijkheid tot het volgen van vorming en bijscholing.

Heb je interesse voor deze job, dan kan je solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen naar Karolien Steenhaut op het mailadres steenhaut.karolien@begeleidingstehuis-sjb.be

Sollicitaties worden ingewacht tot en met 19 mei 2019.

Vrij te houden voor de 1ste sollicitatieronde: 21 of 24 mei in de voormiddag.

Details Meer informatie Werkgever
CIJG SJB
Kiekenstraat 4
9000  Gent