Psycholoog/Pedagoog/ Sociaal Werk Franstalig Chatproject Zorgcentra na Seksueel Geweld

Uiterste inschrijvingsdatum: 6 augustus 2019

Dienst: Universiteit Gent-ICRH, Project Chat seksueel geweld

Type contract: Wetenschappelijk medewerker bepaalde duur 

Diploma:  Licentiaat/Master Sociale Wetenschappen/ Master Sociaal Werk

Bezetting:  60 %

Indiensttreding: asap, uiterlijk 9 september 2019

Contractduur:  tot 31 december 2019 (met mogelijkheid tot verlenging)

Plaats van tewerkstelling: UGent-ICRH

Verloning: wetenschappelijk medewerker               

 1.      Pilootproject Zorgcentra na Seksueel Geweld
 2.      Functieomschrijving

Het International Centre for Reproductive Health van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg aan de Universiteit Gent coördineerde in opdracht van de federale overheid de pilootstudie rond Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld. Deze multidisciplinaire Zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld startten in oktober 2017 in 3 Belgische ziekenhuizen, met name in het UZ Gent (Gent), CHU St Pierre (Brussel), CHU Liège (Luik) en worden inmiddels na positieve evaluatie bestendigd. Graduele landelijke uitrol dient zich aan.

Gezien vele slachtoffers van seksueel geweld moeilijk tot spreken komen, voorziet het project ook dat slachtoffers en hun steunfiguren anoniem via een chatlijn contact kunnen opnemen. Sedert april 2019 piloteert UGent-ICRH een Nederlandstalig chatproject op de website www.seksueelgeweld.be. Via dit laagdrempelig kanaal kunnen slachtoffers gratis en anoniem in gesprek gaan met professionele medewerkers. De chatlijn beantwoordt vragen omtrent seksueel geweld en bestaande zorg en biedt een luisterend oor aan slachtoffers van seksueel geweld en hun steunfiguren. In de chatgesprekken worden slachtoffers gehoord,  worden ze geïnformeerd over wat een Zorgcentrum na Seksueel Geweld hen kan bieden én krijgen ze ondersteuning in hun zoektocht naar verdere hulp.

In een Zorgcentrum zelf kunnen slachtoffers van seksueel geweld alle mogelijke bijstand krijgen op één plaats.  Het personeel, bestaande uit forensisch verpleegkundigen en psychologen, is specifiek opgeleid voor het verlenen van medische, forensische en psychologische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Indien het slachtoffer dit wenst, kunnen ze op het Zorgcentrum klacht indienen bij een getrainde zedeninspecteur van de politie. De Zorgcentra zijn dag en nacht bereikbaar maar niet iedereen durft echter onmiddellijk de stap te zetten. Met dit specifiek chataanbod bemand door psychologen, proberen we onder andere de toegang tot deze Zorgcentra te faciliteren.

In navolging van het Nederlandstalig chatproject, zal UGent-ICRH ook het Franstalige Chatproject Seksueel Geweld piloteren.

UGent-ICRH wenst twee wetenschappelijk medewerkers voor het uittesten en evalueren van de Franstalige Chatlijn na Seksueel Geweld aan te werven. De taken van de wetenschappelijk medewerkers omvatten:

-          Proefdraaien van de chatlijn in het Frans.

-          Via de chatlijn de eerste opvang bieden aan slachtoffers na seksueel geweld.

-          Via de chatlijn de toeleiding naar het Zorgcentrum voor slachtoffers na seksueel geweld faciliteren.

-          De chatlijn bekendmaken bij hulpverleningsorganisaties en het brede publiek.

-          Rapportering van de pilotering van de chatlijn.

-          Dit alles uitvoeren in nauwe samenwerking met de wetenschappelijk medewerker en onder leiding van de coördinator van de pilootstudie Zorgcentra na Seksueel Geweld.  

Kandidaten voor deze functie:

 • Hebben een diploma Licentiaat/Master Sociale wetenschappen/Psychologie/Pedagogische Wetenschappen/Sociaal Werk
 • Hebben voeling en/of ervaring hebben met eerstelijnshulpverlening
 • Zijn sterk in schriftelijke communicatie én kunnen methodisch verantwoord online communiceren. Zijn computer -en ICT- vaardig.
 • Ervaring in het werken met slachtoffers van seksueel geweld strekt tot de aanbeveling
 • Ervaring met onlinehulpverlening is een meerwaarde
 • Bereidheid tot avond -en weekendwerk. De chatlijn zal open zijn tot 22u ’s avonds en tijdens het weekend.
 • Beheersen het Frans perfect (niveau moedertaal) en het Nederlands vlot zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van het Engels is een pluspunt.
 • Zijn empathisch, gedreven én proactief
 • Kunnen zelfstandig werken én vlot in team functioneren
 • Zijn flexibel en kunnen zich aanpassen aan de noden van het werk
 • Hebben uitstekende interculturele communicatieve- en organisatorische vaardigheden

Meer informatie over de vacature bij Prof. dr. Ines Keygnaert: ines.keygnaert@ugent.be. Sollicitatiebrieven en uitgebreid cv sturen naar ines.keygnaert@ugent.be en jana.verplancke@ugent.be zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen 6 augustus 2019. Wacht niet met solliciteren! Selectiegesprekken zullen doorgaan op maandag 19 augustus 2019.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij ines.keygnaert@ugent.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

C. Heymanslaan 10
9000  Gent