Public Health Arts

Memisa is een Belgische NGO actief in de medische ontwikkelingssamenwerking. De doelstelling van Memisa is de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg te verbeteren wereldwijd, en in het bijzonder voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. De strategie richt zich op versterking van perifere gezondheidssystemen. Op dit moment werken we in de DR Congo, Burundi, Benin, Guinée, Mauritanië en Indië. In België zet Memisa in op sensibilisering omtrent wereldburgerschap en de ongelijke toegang tot gezondheidszorg met het oog op vergroten van de internationale solidariteit.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Functietitel:

Public Health Arts

Dienst:

Development

Departement:

Development and Funding (D&F)

Verantwoordelijke:

Manager D&F

I. Doel van de functie

De D & F-manager assisteren bij het identificeren en ontwerpen van Memisa-programma's, het ontwikkelen van kennis gerelateerd aan de Memisa-strategie en de veranderende context, het technisch ondersteunen van de verschillende interventies en het waarborgen van de kwaliteit bij de implementatie, specifiek met betrekking tot aspecten die verband houden met de kwaliteit van medische zorg.

II. Verantwoordelijkheden

. De evolutie van de context volgen; actief zoeken naar kansen voor interventies voor Memisa; de inhoud van programma's en projecten identificeren en ontwikkelen

. De technische kwaliteit van de interventies bewaken en aanpassingen doorvoeren indien nodig, verschillende ervaringen kapitaliseren en publicaties produceren

. Technisch advies verstrekken en technische verantwoordelijken van kantoren en partners leiden in de verschillende landen waar Memisa werkt, in het bijzonder met betrekking tot de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van farmaceutische producten, de kwaliteit van opleiding van gezondheidspersoneel, de kwaliteit van diagnose en het medisch voorschrift.

. Netwerken op het gebied van volksgezondheid, kennisbeheer en kwaliteitsborging

. Aansturen en valideren van het schrijven van de rapporten van de verschillende programma's en projecten en de kwaliteit hiervan bewaken, specifiek met betrekking tot bestellingen van medische apparatuur en beheer van medicamenten

. Inhoudelijk ondersteunen van de communicatie dienst en fondsenwerving

. Contacten onderhouden met de media en opiniestukken schrijven

III. Profiel

· Opleiding

· Arts

· Master Public Health

· Ervaring

· Min. drie jaar relevante ervaring, waaronder min. één in een ontwikkelingsland

· Minimum 2 jaar ervaring in klinisch werk

· Competenties

· Affiniteit met Memisa-waarden (Gelijkwaardigheid, Solidariteit, Verantwoordelijkheid), missie en visie

· Patient Centered Care

· Teamplayer

· Ondernemend, autonoom, flexibel en efficiënt

· Kennis van de ontwikkelingsproblematiek in haar geheel, van de huidige trends, methodes en instrumenten

· Goed analysevermogen, goede redactionele en communicatieve vaardigheden

· Goede vaardigheid netwerking en communicatie naar het publiek

· Goede kennis Frans, Nederlands en Engels.

· Mutlitasking en prioritisering

· Integriteit

· Ondernemend, autonoom, flexibel en efficiënt

· Verantwoordelijkheidsgevoel

· Communicatie en transparantie met hiërarchie en teamleden

Memisa biedt aan:

· Een contract van onbepaalde duur;

· Salaris in lijn met PC 329, 13de maand, maaltijdchèques, extra verlof volgens leeftijd, terugbetaling openbaar vervoer/fietsvergoeding;

· Plaats van tewerkstelling : Memisa Zetel in hartje Brussel, 19 De Meeûssquare, 1050 Elsene.

Voor meer informatie contacteer Greta Desmyter, tel. 02 4541540 - email: hr@memisa.be

Gelieve een motivatiebrief en CV voor 1 maart 2020 via mail door te sturen naar hr@memisa.be

Alleen de kandidaten die aan bod komen voor verdere interviews worden gecontacteerd.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij hr@memisa.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Brussel
De Meeûssquare 19
1050  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.