Ref. 2019/CO/07– Ingenieur Hard services

De dienst Facilitair Beheer & Technische dienst maakt deel uit van de diensten Algemeen Beheer.
Binnen de associatie KULeuven wordt samengewerkt binnen het betrokken domein.

Taakinhoud
 Je beheert de technische installaties (HVAC, Elektriciteit, ...). Je stelt daarvoor een onderhoudsplan en meerjarenbegroting op en volgt beide op.
 Je treedt als projectleider op voor de aan jou toegewezen projecten: vervanging van technische installaties, groot onderhoud, ...
 Je beheert de nutsvoorzieningen. Je formuleert aanbevelingen voor de reductie van het energieverbruik en volgt die op.

Profiel
 Je hebt een goede algemene kennis van technische installaties en gebouwen.
 Je hebt een relevant diploma: industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring.
 Je neemt initiatief en bent een doorzetter.
 Je werkt nauwkeurig en efficiënt, denkt na vooraleer uit te voeren.
 Je hebt een reflex voor milieu- en veiligheids¬aspecten.
 Je werkt vanuit onze campus te Brussel en je bent bereid je sporadisch te verplaatsen naar onze andere campussen (Aalst, Dilbeek, Gent, Schaarbeek, Sint-Niklaas).

Ons aanbod
 Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten en mogelijkheden om je talenten en competenties aan te scherpen.
 Verloning overeenkomstig graad A1 of A2 (weddeschaal 585, 586 of 587, naargelang de voorgelegde relevante ervaring).
 Een contract van onbepaalde duur als bediende. (mogelijkheid tot overstap van bediende naar statutair op termijn).
 Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 Een voltijdse tewerkstelling van 38 uur per week op de campus in Brussel, met verplaatsingen naar andere campussen.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 Een zeer aantrekkelijke vakantieregeling.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen ten laatste 15 augustus 2019 online te solliciteren via werken bij odisee?

Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden worden uitgenodigd voor een gesprek.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u via e-mail verkrijgen bij Gertie De Pourcq, diensthoofd facilitair beheer en technische diensten, gertie.depourcq@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: tel. 02-210 13 16 of via e-mail kristien.staes@odisee.be .

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli t.e.m. 15 augustus 2019.

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: weddenschaal 585, 586 of 587
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 2019/CO/07
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Odisee Hogeschool
Warmoesberg 26
1000  Brussel