Ref. 2019/CO/10 – Twee experten studentenadministratie - campus Brussel

De dienst Studentenadministratie staat in voor een professionele administratie, een klantgerichte dienstverlening en een beleidsgerichte aanpak. Tot de opdrachten van deze dienst behoort het administratief beheer van het onderwijsaanbod en de individuele studieprogramma’s, de toelating en inschrijving van studenten, de inning van studiegelden, de examenverwerking, … .

Odisee is op zoek naar twee experten:

(1) een procesanalist die bewaakt dat alle ondersteunende applicaties van de dienst efficiënt werken en beantwoorden aan de behoeften van de gebruiker, en

(2) een procescoördinator die instaat voor het operationele verloop van één of meerdere processen van de dienst.

Beide collega’s nemen naast deze taken eveneens verantwoordelijkheden op in het beheer van het onderwijsaanbod.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Campus Brussel
Warmoesberg 26
1000  Brussel