Referent kwaliteit – sociale sector

 

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE FUNCTIE

Functiebenaming

Referent kwaliteit – sociale sector

Graad

Administratief   secretaris /Maatschappelijk werker (m/v)

Niveau

B/BH

Plaats   in het organogram

Dienst: cel   Projecten

Aantal personen in de dienst: 6
 Directe hiërarchische weg:
Verantwoordelijke voor de cel Projecten

 2. VOORSTELLING   VAN DE DIENST

De cel   Projecten brengt verschillende transversale functies samen die op de   ondersteuning en coördinatie van de acties van de OCMW-diensten zijn gericht:   projectbeheer, informatie en statistieken, Agenda 21 en interne controle. De   functie van referent kwaliteit – sociale sector ressorteert meer bepaald   onder de pool “interne controle”.

 3. ALGEMENE   OPDRACHT VAN DE FUNCTIE
 •           Bijdragen tot de definitie en het opstellen van   de procedures met betrekking tot het sociaal werk. Bijvoorbeeld: procedures   opstellen voor de uitbreiding van het GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke   integratie).
 •           IJveren   voor het verbeteren van de werkmethodologie met het oog op   kwaliteitsgarantie, het ondersteunen van de maatschappelijk assistenten en de   risicocontrole ten aanzien van de controles van de POD Maatschappelijke   Integratie.
 •           Garant   staan voor een uniforme en transversale methodologie ten behoeve van de   verschillende betrokken (sociale, juridische, financiële, HR, ...) diensten.

4. VERANTWOORDELIJKHEIDS   OF ACTIVITEITSGEBIEDEN

 •           De   te bereiken doelstellingen op het   vlak van de sociale methodologie afbakenen en indelen op prioriteit, in   overleg met de verantwoordelijken van de sociale diensten en van het   management.
 •           Uitgaande   van die doelstellingen een actieplan uitwerken.
 •           Ervoor   zorgen, in samenwerking met de verantwoordelijken van de sociale diensten,   dat de procedures toegepast en goed begrepen worden door hun team en   overeenkomen met de wettelijke en interne regels van het OCMW.
 •           De   toe te passen procedures binnen de sociale diensten opstellen en bijwerken,   in samenwerking met de verantwoordelijken van deze diensten maar ook met   andere diensten (juridisch, financieel, HR), met het oog op het   bereiken van de doelstellingen en het garanderen van de kwaliteit en   transversaliteit.
 •           Een communicatie- en vormingsplan opstellen en   bijwerken ten aanzien van de maatschappelijk assistenten, in samenwerking met   de verantwoordelijken van de sociale diensten en het management.
 •           In samenwerking met de verantwoordelijken van   de diensten, technische tools die de werking van de diensten bevorderen   opstellen en bijwerken; opstellen en permanent bijwerken van methodologische   gidsen, typedocumenten, …
 •           Opstellen,   bijwerken en geregeld verbeteren van een dashboardsysteem dat het de   dienstverantwoordelijken en het management mogelijk moet maken om de   prestaties en de naleving van de geldende procedures te evalueren.
 •           Opleidingen   volgen in en zich informeren over de binnen de sector geldende goede   praktijken.
 •            Ervoor zorgen dat een netwerk van externe   contacten wordt uitgewerkt.

5. DESKUNDIGHEIDSPROFIEL

5. 1. Technische vaardigheden
 •           Kennis   over de op OCMW’s toepasselijke sociale wet- en regelgevingen verwerven en   onderhouden.
 •           Relevante   technische competenties voor de functie verwerven en onderhouden:   procesanalyse en schematisch modellering, gebruik van (sociale en financiële) softwarepakketten.
 •           De   technieken op het vlak van mondelinge en schriftelijke communicatie   beheersen: redactionele kwaliteiten, argumentering, duidelijk en doelmatige   presentaties.
 •           Beheersen   van de voor het vak relevante tools voor kantoorautomatisering (spreadsheet,   tekstverwerker, presentaties) met het oog op het uitwerken van hoogwaardige   tabellen en presentaties.

5.2. Algemene vaardigheden

 •           Analyseren
 •           Integer   en professioneel handelen
 •           Communiceren
 •           Begeleiden,   coachen
 •           Het   eigen werk zelfstandig structureren
 •           Resultaatgericht   werken
 •           Zich   flexibel en reactief opstellen
 •           Een   netwerk uitbouwen
 •           Transversaal   samenwerken
 •           Hanteren   van een schaalbare benadering van het werk
 •           De   eigen competenties ontplooien
 •           Samenwerken
 •           Oplossingsgericht   denken

6. PROFIEL   VAN DE BETREKKING

Vereiste   opleidingen of diploma’s

Een bachelor- of   graduaatsdiploma, elke oriëntatie, is een vereiste.

Vereiste   ervaring

Ervaring binnen een OCMW vormt een pluspunt.

Talenkennis

Nederlands en Frans. Een degelijke actieve en passieve   kennis van de tweede taal vormt een troef.

7. AANBOD EN   CONTACT

Voordelen

  
 • Contractuele aanwerving voor een bepaalde duur        van 6 maanden ( verlenging mogelijk voor onbepaald duur)
  
 • Mogelijkheid        om een doorlopende vorming te volgen op het terrein
  
 • Tenlasteneming        tot 100% van de verplaatsingskosten
  
 • Aantrekkelijke        regeling inzake verlof (36 dagen)
  
 • Erkenning        van de professionele ervaring

Contact

Geïnteresseerd

Twijfel niet ons uw kandidatuur te sturen, voor 24 september 2019,   naar ons postadres: hr@ocmw-anderlecht.brusselsof naar ons postadres: OCMW   Anderlecht – Secretariaat – R. Vander Bruggenlaan 62-64 – 1070 Brussel

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij hr@ocmw-anderlecht.brussels
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
OCMW Anderlcht
Vanderbruggenlaan 62-64
1070  Anderlecht