Regiocoördinator Tienen

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant is een onafhankelijke welzijnsorganisatie in de regio Leuven, Diest, Tienen en Aarschot. Het CAW wil in de eerste plaats een gastvrij aanspreekpunt zijn waar alle inwoners van de regio terecht kunnen met hun vragen en problemen: mensen op zoek naar informatie, advies, steun, begeleiding, tijdelijke huisvesting,… Wij helpen bij het ontrafelen van het probleem en gaan samen op zoek naar een gepaste oplossing. Voor meer info: www.cawoostbrabant.be

Voor regio Tienen zoeken we momenteel een regiocoördinator.

Functieomschrijving

Als regiocoördinator ben je verantwoordelijk voor de implementatie van het organisatiebeleid in regio Tienen. Dit doe je door de aansturing en coaching van het regioteam. Je ondersteunt en leidt hen in hun dagelijkse werking. Als regiocoördinator ben je lid van het directiecomité en bouw je van daaruit mee aan het beleid van de organisatie. Je werkt hierin nauw samen met de andere regiocoördinatoren en de inhoudelijk en algemeen directeur. Jouw opdracht :

 • Je vertaalt de visie van CAW Oost-Brabant samen met je regioteam in een jaarplan en zorgt op die manier voor de realisatie van duidelijke resultaatsgerichte doelstellingen die beantwoorden aan de decretale opdracht, aan beleidsontwikkelingen en aan keuzes die de organisatie binnen de regionale context maakt.

 • Je bouwt en onderhoudt kwaliteitsvolle contacten in de regio met het oog op een goede samenwerking met andere externe diensten en om samen te komen tot ‘gedeelde zorg’.

 • Je vertegenwoordigt het CAW in extern overleg in afstemming met je collega’s en de directie.

 • Je houdt voeling met het cliëntwerk in functie van de strategische en operationele opdrachten als leidinggevende en om een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening te garanderen.

 • Je verwerft kennis van de diverse thema’s binnen onze sectorale opdrachten en gaat hierbij actief op zoek naar samenwerking met collega’s, hulpbronnen en feedback.

 • Je zorgt dat alle medewerkers op de hoogte kunnen zijn van inhoudelijke evoluties en/of nieuwe initiatieven, wetgeving en tendensen.

 • Je neemt de dagelijkse leiding op en behartigt alle operationele aspecten m.b.t. de hulp- en dienstverlening, personeel en administratie met het oog op een optimale werking van het team in overeenstemming met het organisatiebeleid.

 • Je coacht en ondersteunt de teamleden van het team Tienen zodat je samen met gemotiveerde en deskundige medewerkers de vooropgestelde resultaten behaalt.

 • Je stuurt hen aan en voert functionerings- en evaluatiegesprekken.

 • Je doet dit in een ondersteunend werkklimaat, gebaseerd op de pijlers van ‘Het huis van werkvermogen’.

 • Samen met je team en in overeenstemming met de andere leidinggevenden realiseer je de uitgangspunten van de reorganisatie, gebaseerd op de principes van innovatieve arbeidsorganisatie.

 • Je werkt in een open en constructieve sfeer samen met de inhoudelijke directeur met het oog op de realisatie van de missie, visie en kwaliteitscriteria binnen de regionale werking.

 • Je bent lid van het directiecomité en bouwt zo mee aan het beleid van de organisatie. Vanuit die rol werk je actief mee aan de opmaak, bijsturing en implementatie van de beleidsplannen van CAW Oost-Brabant.

Profiel

 • Je bent een dynamische, geëngageerde en gemotiveerde leidinggevende met minimum een bachelordiploma Humane Wetenschappen

 • Je beschikt over kennis en ervaring binnen de welzijnssector

 • Je hebt aantoonbare ervaring met coördinatie en coachend leidinggeven

 • Je kan flexibel inspelen op noden van je team en op veranderende ontwikkelingen op het terrein

 • Je vindt je weg in een veelheid aan dagelijkse opdrachten en wisselende vragen

 • Je werkt graag en goed samen in netwerken met andere diensten

 • Je hebt basiskennis Office

 • Je bent contactvaardig en communiceert zowel schriftelijk als mondeling erg graag en vlot

 • Je werk efficiënt, nauwgezet en realiseert op die manier graag de gemaakte afspraken

 • Je bent een trekker en motivator voor je team en binnen de organisatie

 • Je draagt bij aan een lerend en constructief werkklimaat en een open feedbackcultuur

Wijbieden

 • Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie binnen een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur

 • Verloning volgens barema K5 binnen het paritair comité PC 319.01

 • Onmiddellijke indiensttreding

 • Mogelijkheid tot opleiding en vorming

Interesse?

Heb je interesse en herken jij je in dit profiel, solliciteer dan door ten laatste op 20 januari per mail je motivatiebrief en CV te bezorgen aan Griet D’heer, Stafmedewerker Personeelsbeheer, via personeelsdienst@cawoostbrabant.be , met vermelding ‘Regiocoördinator Tienen’ in het onderwerp van je mail.

Details Meer informatie Werkgever
CAW Oost-Brabant
Redingenstraat 6
3000  Leuven