REGIONAAL MEDEWERKER (M/V/X) OOST-VLAANDEREN

De Chiro is al ruim 80 jaar een jeugdbeweging. Ondertussen is ze omringd door drie andere organisaties: De Banier, de Chirohuizen en Pimento. Samen vormen ze één familie: de Groep Chiro. De Groep Chiro heeft meer dan 150 professionele medewerkers.
Chirojeugd Vlaanderen is met meer dan 112 000 leden de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen. Als overkoepelende organisatie zetten we ons in om bijna 900 Chirogroepen te ondersteunen in hun autonome wekelijkse werking.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw zoekt een regionaal medewerker (m/v/x) die instaat voor de ondersteuning van de verbondelijke vrijwilligersploegen van Oost-Vlaanderen (40%), de ondersteuning van de Steun Op Maat-werking van West-Vlaanderen (25%) en teammomenten (10%).
Het betreft een deeltijds contract van 75% van onbepaalde duur. Met kans op uitbreiding. De aanwerving is voorzien op 13 januari 2020.
De vaste standplaats is het regionaal Chirosecretariaat in Gent, Hoefslagstraatje 1, makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Heb je na het lezen van deze vacature vragen over begrippen als gewest, verbond, nationaal, verbondsleiding, documentenvergadering of vrijwilligersploeg? Aarzel niet om contact op te nemen met Niels De Ceulaer (03-231 07 95 of niels.deceulaer@chiro.be). We geven dan graag een woordje uitleg.

Functie

Regionaal medewerker Oost-Vlaanderen
Het team van regio Oost-Vlaanderen bestaat uit drie mensen. Samen met hen ben jij verantwoordelijk voor alles wat regio Oost-Vlaanderen betreft, zoals de drie verbondelijke vrijwilligersploegen ondersteunen, vormingsploegen ondersteunen, evenementen promoten, groepen ondersteunen bij problemen, inhoudelijke methodieken uitwerken en zoveel meer. Taken kunnen onderling wisselen, maar de focus van jouw takenpakket ligt op twee grote taken: inhoudelijk medewerker en ondersteuning van projecten.

Je geeft inhoudelijke ondersteuning aan vrijwilligers en collega's
• Je ondersteunt de drie verbondelijke vrijwilligersploegen bij de documentenvergaderingen.
• Je modereert op een neutrale manier inhoudelijke vergaderingen van vrijwilligersploegen.
• Je werkt methodieken uit om inhoudelijk het beste uit vrijwilligers te krijgen.
• Je werkt de juiste werkvorm uit in functie van vooropgestelde doelen.
• Je traint mensen in methodieken begeleiden.
• Je kent de Chirovisie door en door en kunt die op een bevattelijke manier toelichten aan vrijwilligers.
• Je bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers wat betreft werkvormen, goed modereren en inhoudelijk werken.
• Je rapporteert je werk aan de verbondsleiding.

Je ondersteunt projecten van vrijwilligers
• Je ondersteunt vrijwilligers in specifieke evenementen, vorming of projecten.
• Je brengt trekkers van specifieke projecten, evenementen of vorming samen.

Ondersteuning regio West-Vlaanderen

Het team van regio West-Vlaanderen bestaat uit twee mensen. Samen met je collega ben jij verantwoordelijk voor alles wat regio West-Vlaanderen betreft. Taken kunnen onderling wisselen, maar de focus van jouw takenpakket ligt op de ondersteuning van de SOM-ploeg (de Steun Op Maat-ploeg ondersteunt de West-Vlaamse Chirogroepen bij specifieke vragen).

Je ondersteunt vrijwilligersploegen bij groepsondersteuning
• Je begeleidt drie vrijwilligersploegen bij het ondersteunen van Chirogroepen in Oost-Vlaanderen.
• Je betrekt vrijwilligers van gewesten bij de ondersteuning van Chirogroepen in Oost-Vlaanderen. Je legt contact met hen, helpt oplossingen zoeken voor hun vragen en helpt hen verder.
• Je ondersteunt Chirogroepen rechtstreeks bij crisissituaties.
• Je treedt bij probleemsituaties op als brugfiguur tussen Chirogroepen en externe partners.

Profiel

Algemeen
• Je neemt gemakkelijk initiatief en kunt goed omgaan met stresssituaties.
• Je bent in staat zelfstandig te werken, je planning te maken en die in te vullen.
• Je bent bereid tot frequent avond- en weekendwerk.
• Je werkt ordelijk en stipt.
• Je gelooft dat een jeugdbeweging een grote meerwaarde kan zijn voor kinderen en jongeren en wilt eraan meewerken om dat voor iedereen mogelijk te maken.
• Je bent leergierig.

Inhoudelijk medewerker
• Je kunt inhoud en doelstellingen omzetten in concrete acties.
• Je kunt visiematig werken en dat op een bevattelijke manier toelichten aan vrijwilligers.
• Je kunt op basis van een vraag van een vrijwilliger de juiste werkvorm uitwerken.
• Je bent onderlegd in het leiden van vergaderingen: je laat iedereen aan het woord, je laat mensen argumenteren, je blijft een neutrale gespreksleider, je zoekt de juiste werkvorm voor het leiden van de vergadering.
• Je kunt vlot werkvormen uitwerken in functie van beoogde doelstellingen.
• Je kent de begrippen missie, visie en waarden.
• Je kunt gemakkelijk grote hoeveelheden tekst verwerken en begrijpen.
• Je vormt vrijwilligers in het modereren van vergaderingen en het begeleiden van werkvormen.

Ondersteunend medewerker
• Je kunt vrijwilligersploegen motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.
• Je legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten ploegen.
• Je kunt vlot in teamverband werken en bent bereid daarin flexibel te werken.
• Je werkt correct en bent vriendelijk.
• Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.

Pluspunten (geen verwachtingen, wel mooi meegenomen)
• Kennis van de jeugdsector
• Een diploma hoger of universitair onderwijs
• Goed overweg kunnen met computer en internet en er graag over bijleren
• Je bent goed op de hoogte van de actuele nationale Chirowerking en visie

Wij bieden
• Een deeltijds contract van 75% voor onbepaalde duur, met kans op uitbreiding
• Een salaris volgens paritair comité 329 barema B1c (+4,5%) van de socioculturele sector (bruto: € 1778,20 met 0 jaar anciënniteit) – na een half jaar komt er 4 jaar baremieke anciënniteit bij
• Maaltijdcheques t.w.v. € 4 per dag
• Een veelzijdige en creatieve job
• Een aangenaam werkklimaat
• Fietsvergoeding en volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer
• Een job met een maatschappelijke meerwaarde
• Veel mogelijkheden om vorming te volgen

Sollicitaties
We vragen je ten laatste op 15 december 2019 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen naar Chirojeugd-Vlaanderen vzw, t.a.v. Patrick Cools, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, sollicitatie@chiro.be (vermeld "regio Oost-Vlaanderen" in het onderwerp!).

Als je geselecteerd wordt, nodigen we je op 6 januari 2020 uit voor een kennismakingsgesprek en eventueel voor een dieptegesprek op 8 januari 2020.
Voor inlichtingen over de functie neem je contact op met Thiana, Maaike of Simon (03-231 07 95 of regioOVL@chiro.be) of Niels De Ceulaer(03-231 07 95 of niels.deceulaer@chiro.be).

Op aanvraag kun je een functiekaart verkrijgen (*de begrippen worden verduidelijkt in de functiekaart).

De Chiro streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving.

Je cv en brief of mail worden hooguit vijf jaar bijgehouden door de personeelsdienst in functie van een werfreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel de personeelsdienst, directie en de betrokken diensthoofden nog toegang. Met vragen over die bewaartermijn of je privacy kun je terecht bij Bart Boone (03-231 07 95 of privacy@chiro.be).

De Chiro is al ruim 80 jaar een jeugdbeweging. Ondertussen is ze omringd door drie andere organisaties: De Banier, de Chirohuizen en Pimento. Samen vormen ze één familie: de Groep Chiro. De Groep Chiro heeft meer dan 150 professionele medewerkers.

Chirojeugd Vlaanderen is met meer dan 112 000 leden de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen. Als overkoepelende organisatie zetten we ons in om bijna 900 Chirogroepen te ondersteunen in hun autonome wekelijkse werking.

 

Chirojeugd-Vlaanderen vzw zoekt een regionaal medewerker (m/v/x) die instaat voor de ondersteuning van de verbondelijke vrijwilligersploegen van Oost-Vlaanderen (40%), de ondersteuning van de Steun Op Maat-werking van West-Vlaanderen (25%) en teammomenten (10%).

Het betreft een deeltijds contract van 75% van onbepaalde duur. Met kans op uitbreiding. De aanwerving is voorzien op 13 januari 2020.

De vaste standplaats is het regionaal Chirosecretariaat in Gent, Hoefslagstraatje 1, makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sollicitatie@chiro.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
regionaal Chirosecretariaat in Gent
Hoefslagstraatje 1
9000  Gent