REGIONAAL MEDEWERKER (M/V/X) WEST-VLAANDEREN

De Chiro is al ruim 80 jaar een jeugdbeweging. Ondertussen is ze omringd door drie andere organisaties: De Banier, de Chirohuizen en Pimento. Samen vormen ze één familie: de Groep Chiro. De Groep Chiro heeft meer dan 150 professionele medewerkers.
Chirojeugd Vlaanderen is met meer dan 112 000 leden de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen. Als overkoepelende organisatie zetten we ons in om bijna 900 Chirogroepen te ondersteunen in hun autonome wekelijkse werking.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw zoekt een regionaal medewerker (m/v/x) die instaat voor de ondersteuning van de verbondelijke vrijwilligersploeg van West-Vlaanderen (70%) en deelneemt aan teammomenten (10%).

Het betreft een deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur. De aanwerving is voorzien op 1 oktober 2019.

De vaste standplaats is het regionaal Chirosecretariaat in Roeselare, Delaerestraat 16 - 18. De locatie is bereikbaar met openbaar vervoer.

Heb je na het lezen van deze vacature vragen over begrippen als nationale werking, gewest of verbondsleiding? Aarzel niet om contact op te nemen met Niels De Ceulaer (03-231 07 95 of niels.deceulaer@chiro.be). We geven dan graag een woordje uitleg.

Functie

Regio West-Vlaanderen

Het team van regio West-Vlaanderen bestaat uit twee mensen. Samen met je collega ben jij verantwoordelijk voor alles wat regio West-Vlaanderen betreft, zoals de verbondelijke vrijwilligersploeg ondersteunen, vormingsploegen ondersteunen, evenementen promoten, groepen ondersteunen bij problemen, inhoudelijke methodieken uitwerken en zo meer. Taken kunnen onderling wisselen, maar de focus van jouw takenpakket ligt op de ondersteuning van de verbondsploeg.

Je ondersteunt de verbondswerking van verbond West-Vlaanderen
• Je stuurt samen met de verbondsleiding de dagelijkse werking van het verbond aan.
• Je ondersteunt en coacht de vrijwilligers van verbond West-Vlaanderen om hun groepen en gewesten te ondersteunen, vorming en evenementen te organiseren en om mee te bouwen aan de nationale structuur.
• Je bereidt de verbondsvergaderingen mee voor en zorgt voor inhoudelijke achtergrond.
• Je neemt taken op in het regionaal secretariaat van Roeselare.
• Je werkt mee aan en overlegt met de nationale werking.

Profiel

Algemeen
• Je neemt gemakkelijk initiatief en kunt goed omgaan met stresssituaties.
• Je bent in staat zelfstandig te werken, je planning te maken en die in te vullen.
• Je bent bereid tot frequent avond- en weekendwerk.
• Je werkt ordelijk en stipt.
• Je gelooft dat een jeugdbeweging een grote meerwaarde kan zijn voor kinderen en jongeren en wilt eraan meewerken om dat voor iedereen mogelijk te maken.
• Je bent leergierig.

Vrijwilligers ondersteunen
• Je kunt vrijwilligersploegen motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.
• Je legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten ploegen.
• Je kunt vlot in teamverband werken en bent bereid daarin flexibel te werken.
• Je werkt correct en bent vriendelijk.
• Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.
• Je kunt processen begeleiden en daarin het overzicht behouden.
• Je kunt inhoud en doelstellingen omzetten in concrete acties: je kunt de Chirovisie vertalen in standpunten.

Pluspunten (geen vereisten, wel mooi meegenomen)
• Kennis van de jeugdsector
• Een diploma hoger of universitair onderwijs
• Je kunt goed overweg met computer en internet en wilt er graag over bijleren
• Je bent goed op de hoogte van de actuele nationale Chirowerking en visie
• Je beschikt over een rijbewijs
• Je woont in de regio West-Vlaanderen of bent bereid om je er te vestigen

Wij bieden

• Een deeltijds contract van 80% voor onbepaalde duur, op termijn kans op uitbreiding naar een voltijds contract
• Een salaris volgens paritair comité 329 barema B1c van de socioculturele sector (bruto: € 2370,94 met 0 jaar anciënniteit voor een voltijdse betrekking) – na een half jaar komt er 4 jaar baremieke anciënniteit bij
• Maaltijdcheques t.w.v. € 4 per dag
• Een veelzijdige en creatieve job
• Een aangenaam werkklimaat
• Fietsvergoeding en volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer
• Een job met een maatschappelijke meerwaarde
• Veel mogelijkheden om vorming te volgen

Sollicitaties

We vragen je ten laatste op 13 september een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen naar Chirojeugd-Vlaanderen vzw, t.a.v. Patrick Cools, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, sollicitatie@chiro.be (vermeld "regio West-Vlaanderen" in het onderwerp!).

Als je geselecteerd wordt, nodigen we je op 18 of 19 september 2019 uit voor een intakegesprek en eventueel later voor een mondelinge proef op 23 of 24 september 2019. Voor inlichtingen over de functie neem je contact op met Niels De Ceulaer (03-231 07 95 of niels.deceulaer@chiro.be)
Op aanvraag kun je een functiekaart verkrijgen (*de begrippen worden verduidelijkt in de functiekaart).

De Chiro streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving.

Je cv en brief of mail worden hooguit vijf jaar bijgehouden door de personeelsdienst in functie van een werfreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel de personeelsdienst, directie en de betrokken diensthoofden nog toegang. Met vragen over die bewaartermijn of je privacy kun je terecht bij Bart Boone (03-231 07 95 of privacy@chiro.be).

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sollicitatie@chiro.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Chirosecretariaat in Roeselare
Kipdorp 30
2000  Antwerpen