Secretaris/Secretaresse (M/V)

 1.        Context

Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de ordonnantie aangaande de noodhulp aan en inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’Help een regionaal centrum met als opdracht de hulpvoorzieningen en voorzieningen ter inschakeling van thuislozen te coördineren en studies en analyses uit te voeren betreffende de dak- thuisloosheid in Brussel. 

Bruss’Help is een nieuwe dienst, in volle ontwikkeling, en heeft drie hoofddoelstellingen:

 • « Analyseren » : een observatiefunctie -  belast met het verzamelen van gegevens, kwantitatieve en kwalitatieve studies uitvoeren, analyses en evaluaties doorvoeren op basis van haar expertise en van de actoren op het terrein. 
 • « Coördineren » : een coördinerende functie, overleg tussen actoren van het terrein, de overheden en aanverwante sectoren en het ontwikkelen van operationele coördinatie betreffende specifieke interventies (urgentie en crisis, straat, preventie, …).
 • « Doorverwijzing » : het doorverwijzen van thuislozen naar aangepaste hulp, diensten, instellingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere bevoegde overheden. 

Bruss’help werft een secretaris/secretaresse aan (m/v) : 

 1. 2.       Voornaamste taken :

 

-          Administratief beheer van het personeel

-          HR-opvolging : dagelijks beheer, ontwikkeling van een personeelsbeleid en opstellen van een arbeidsreglement.

-          Opvolging van het materieelbeheer: bestelling van benodigdheden, nieuwe werkplek voor de organisatie, etc

-          Telefonisch onthaal

-          Verslag van de vergaderingen opstellen

-          Planning en organisatie van interne vergaderingen in samenwerking met de directeur

-          De directeur bijstaan in zijn dagelijks administratief en financieel beheer

-          Indien nodig, administratieve ondersteuning voor de onderzoekers

 1. 3.       Profiel

 

 •          Bachelor of Master specialisatie HR/ publieke overheden
 •          Goede kennis van de sociale wetgeving
 •          Goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een pluspunt
 •          Gestructureerd werken, stressbestendig en flexibel
 •          Teamspeler en constructief
 •          Goede kennis van MS Office
 •          Goede kennis van het Nederlands
 1. 4.       Voorwaarden en contract

 

 •          Indiensttreding vanaf 01/02/2020
 •          Bediendenstatuut
 •          Voltijd
 •          Vast contract
 •          Verloning conform de subsidieregeling van kracht binnen de GGC
 •          Maaltijdcheques

Kandidaturen moeten samen met een gedetailleerde CV worden opgestuurd voor 24/01/2020 naar waarnemend directeur

François BERTRAND, Bruss’help, Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij francois.bertrand@brusshelp.org
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Verenigingstraat 15
1000  Brussel