sectorcoördinator Jeugdhulp en Gezinsondersteuning en Kinderopvang

Functie & resultaatsgebieden
 Je volgt het welzijnsbeleid op de voet op en in het bijzonder de sectoren Jeugdhulp en Gezinsondersteuning en Kinderopvang.
 Je coördineert de interne en externe werking van de sector Jeugdhulp en Gezinsondersteuning en de sector Kinderopvang.
 Je bent het aanspreekpunt voor de leden, je werkt goed met hen samen en wordt voor hen een vertrouwensfiguur.
 Je werkt samen met je team en met de leden aan beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk.
 Je vertegenwoordigt de sector in tal van interne overleg- en adviesorganen (raad van bestuur, sectoraal directiecomité, diverse commissies) en externe overleg- en adviesorganen (Vlaamse Raad, overleg met kabinetten en administratie …).
 Je maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan de algemeen directeur.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Een marktconform verloningspakket met extralegale voordelen
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacature@vlaamswelzijnsverbond.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Vlaams Welzijnsverbond VZW
Guimardstraat 1
1040  Brussel