(Senior) financieel beheerder projecten Universitaire Samenwerking met Ontwikkelingslanden

Binnen de Centrale Financiële Diensten van KU Leuven, waarborgt de dienst Projectadministratie (met een 20-tal medewerkers) een correcte, tijdige en kwaliteitsvolle financiële opvolging, rapportering en adviesverlening van een ruim pakket aan nationaal en internationaal gefinancierde onderzoeks- en onderwijsprojecten. Deze rol wordt opgenomen binnen de context van de verdere ontwikkeling van KU Leuven als een ambitieuze, internationaal georiënteerde en onderzoeksintensieve universiteit waarbinnen Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (UOS) een kernopdracht vormt. UOS gaat op zoek naar antwoorden op lokale en globale uitdagingen. Dit gebeurt zowel via onderwijs en onderzoek aan KU Leuven als via partnerschappen met instellingen uit het Zuiden. KU Leuven ontvangt jaarlijks gemiddeld EUR 10 miljoen van VLIR UOS voor de financiering van samenwerkingsprojecten, beurzen, opleidingen en andere initiatieven in het kader van UOS.
Functie

In het kader van de verdere professionalisering van onze dienstverlening zijn wij op zoek naar een enthousiaste en multicultureel geïnspireerde '(Senior) financieel projectbeheerder projecten Universitaire Samenwerking met Ontwikkelingslanden' die instaat voor de actieve financiële opvolging van een pakket UOS projecten gefinancierd door VLIR UOS. 

Na een inloopperiode, waarin gerichte opleiding en coaching wordt voorzien aangepast aan de kennis, ervaring en competenties van de kandidaat, zal de senior financieel projectbeheerder VLIR UOS projecten actief ingeschakeld worden in de financiële opvolging, controle en rapportering van projecten voor  UOS met diverse partners in het Zuiden, gaande van Afrika, Azië tot Zuid-Amerika.

Dit betekent: 

 • Het continue up-to date houden van kennis inzake de financiële regelgeving van VLIR UOS projecten incl. het periodiek mee organiseren van interne financiële informatiesessies;
 • Het onderhouden van regelmatige contacten met de promotoren en/of projectmanagers van de VLIR UOS projecten aan de KU Leuven en in het Zuiden met het oog op budgetoptimalisaties, zoeken van oplossingen bij problemen en/of tekorten;
 • Periodieke, gedetailleerde financiële controle van de bestedingen van de Zuidpartners incl. tussentijdse financiële rapportering en doorstorting van middelen naar de Zuidpartners;
 • Het voorbereiden van gevalideerde financiële jaarrapporten in overeenstemming met de financiële richtlijnen van VLIR UOS;
 • Het voorbereiden, documenteren en begeleiden van externe financiële audits;
 • Het continu updaten van het KU Leuven intranet met financiële informatie die relevant is voor de financiële opvolging van de VLIR-UOS projecten;
 • Het onderhouden van nauwe contacten met collega’s van andere ondersteunende diensten zoals vb. het team van de VLIR-UOS binnen de Dienst Internationalisering, dienst Studiegelden en Mobiliteit of Admissions binnen de dienst Onderwijsprocessen, de juridische dienst.
Profiel
 • Je behaalde minstens een professionele bachelor diploma met voldoende bedrijfseconomische achtergrond of je beschikt over gelijkwaardige ervaring. Je hebt een basiskennis boekhouding; externe audit en/of accountancy ervaring vormt een pluspunt.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en bijhorende “Capacity Building” van partners in het Zuiden.
 • Je hanteert een vlotte en professionele communicatiestijl zowel mondeling als schriftelijk en ook in het Engels en Frans.
 • Je houdt van een open, collegiale samenwerking in teamverband maar je kan ook goed zelfstandig werken.
 • Je gaat klantvriendelijk en tegelijkertijd resultaatsgericht, probleemoplossend en kwaliteitsvol te werk en je deinst niet terug voor strikte deadlines.
 • Je bent vertrouwd met de courante MS Office toepassingen.
 • Je hebt ervaring met SAP of een gelijkwaardig ERP-pakket of je bent bereid je hierin te verdiepen.
Aanbod

Wij bieden een inhoudelijk interessante en uitdagende job aan in een stabiele organisatie.
Het betreft een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur. Afhankelijk van je werkervaring en competenties start je in een graad 5, 6 of uitzonderlijk 7.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 08/03/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
KU Leuven
Parijsstraat 72b
3000  Leuven


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.