SENIOR FINANCIEEL PROJECTBEHEERDER

Je maakt deel uit van de internationale cluster van de dienst Financieel Beheer Projecten en Contracten (FBPC). Deze dienst zorgt voor de opvolging van fundamenteel basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek vanaf de ondertekening van de overeenkomst tot de finale financiële afrekening. Zij is een onderdeel van de Centrale Financiële Diensten van de KU Leuven. De Dienst Financieel Beheer Projecten en Contracten omvat naast 15 dossierbeheerders van interne, nationale en internationale onderzoeksprojecten, twee adviseurs en één stafmedewerker.
 
 
Functie

Je bent verantwoordelijk voor de financiële opvolging en rapportering van diverse internationaal gefinancierde onderzoeksprojecten (o.a. EU...)

Je takenpakket bestaat uit:

 • kritisch doorlezen en analyseren van de onderzoekscontracten en bijhorende financiële richtlijnen;
 • vertalen van de inhoud van het onderzoekscontract naar een financieel dossier in SAP;
 • periodiek opmaken van financiële rapporteringen in overeenstemming met de richtlijnen van de financier;
 • voorbereiden, documenteren en begeleiden van financiële audits incl. verzamelen van kostenbewijzen;
 • contact met en opvolgen van (buitenlandse) partners in het geval van door KU Leuven gecoördineerde multipartnerprojecten.
 • Je communiceert met de financiers over de afhandeling en verwerking van de ingediende financiële rapporteringen.
 • Je adviseert professoren en hun (financiële) medewerkers over de financiële aspecten van hun onderzoeksprojecten.
 • Je onderhoudt nauwe contacten met andere ondersteunende diensten binnen KU Leuven zoals de Dienst Onderzoekscoördinatie, de Personeelsdienst, de Dienst Internationalisering, de Juridische Dienst, ....
 • Je rapporteert periodiek over de voortgang van je werkzaamheden aan de teamverantwoordelijke internationale projecten.
 • Je start in een leertraject met eenvoudige dossiers en/of ondersteunende taken voor dossiers van collega's en geleidelijk bouw je de nodige kennis op om je de diverse competenties binnen je functie  eigen te maken.
 • Vervolgens neem je de volledige financiële opvolging van complexere dossiers op je.
Profiel
 • je behaalde minstens een bachelorsdiploma in een bedrijfseconomische richting of je beschikt over gelijkwaardige ervaring. Basis boekhoudkennis is een vereiste;
 • externe audit- en/of accountancy ervaring is een troef;
 • je gaat klantvriendelijk en tegelijkertijd resultaatsgericht en kwalitatief te werk;
 • je kan omgaan met drukte en stress in bepaalde piekperiodes en je deinst niet terug voor strikte rapporteringsdeadlines. Je bent flexibel bij veranderende omstandigheden en prioriteiten;
 • je communiceert vlot en professioneel in het Nederlands en het Engels en dit zowel mondeling als schriftelijk;
 • je bent vertrouwd met courante MS Office-toepassingen;
 • je hebt ervaring met SAP of een gelijkwaardig softwarepakket of je bent bereid je hierin in te werken;
 • je houdt van een open, collegiale samenwerking in teamverband maar je kan eveneens zelfstandig functioneren.
Aanbod

Wij bieden een inhoudelijk interessante en uitdagende job aan in een stabiele organisatie. Het betreft een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur.

Deze functie is gekoppeld aan een salaris in graad 5, 6 of uitzonderlijk 7, afhankelijk van je kennis, ervaring en competenties.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.
 
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/09/2019 via onze online sollicitatietoepassing
 
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie ATP-2019-443
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Financieel Beheer Projecten en Contracten
Krakenstraat 3
3000  Leuven