Sociaal Assistent Mechelen (m/v

Caritas International behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties die in 200 landen actief zijn in noodhulp, heropbouw en ontwikkeling.
In België, staan wij in voor de opvang van asielzoekers in individueel logement, en dit gedurende de periode van hun asielprocedure.
Het project "Transitie kwetsbare vluchtelingen" richt zich tot personen met verblijfsstatuut in België en specifieke kwetsbaarheid (handicap, medische problematiek, psychosociale kwetsbaarheid...) die de collectieve opvangstructuren moeten verlaten, met de missie om hun transitie naar zelfstandigheid te faciliteren. Het project loopt in 3 steden Brussel, Luik en Mechelen. Op dit moment, wegens interne beweging, zoeken wij dringend voor Mechelen een

"Sociaal assistent & integratie coach" (m,v)

Hoofdtaken
• Begeleidt de personen/families tijdens hun transitie vanuit een individuele woonst naar een zelfstandig leven.
• Beheert de materiele hulpverlening (opvang, financiële hulp, medische hulp...) in samenwerking met woningbeheerders , administratieve medewerkers en verpleegkundige;
• Opvang : voorbereid en beheer van installatie/vertrek Caritas transit-woningen (huurcontract, plaatsbeschrijving, inventaris, enz.); sensibilisatie woningbeheer, opvolging energiegebruik, technische problemen doorgeven, vertrek afrekeningen;
• Financiële hulpverlening : opvolging van families (leefloon, medische kosten, transportkosten, enz.), terugbetalingsplan opmaken in geval van schuld, enz. ;
• Medische hulpverlening : toeleiding naar gezondheidsdiensten waarmee Caritas een samenwerkingsovereenkomst heeft, aanvraag van ten laste nemen, dit in nauwe samenwerking met de verpleegkundige;
• Administratie verzorgen : individueel dossierbeheer per begunstigde, indienen van uitstelaanvragen bij Fedasil voor verlengingen van recht op opvang;
• Ondersteunt cliënten in de zoektocht naar een privéwoning en helpt bij de eerste stappen tot integratie (inschrijving OCMW, gemeente, school, mutualiteit, bank, vrijetijdsactiviteiten...);
• Begeleidt met focus op de versterking van competenties en de opbouw van een netwerk rond de persoon. De doelstelling is om personen met verblijfsstatuut zo goed mogelijk autonoom te maken zodat ze in België kunnen leven mits de nodige omkadering;
• Omkadering van de culturele bemiddelaren en de vrijwilligers (helpen met aanwerving, vorming en opvolging);
• Begeleidt bij de procedure gezinshereniging;
• Volgt de Caritas codes met name die voor de bescherming van kinderen en kwetsbare volwassenen.

Profiel
• Diploma sociaal werk met werkervaring bij voorkeur met migranten;
• Een hogere opleiding of ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, in de gehandicaptenzorg enz. is een sterke meerwaarde;
• Goede kennis van sociale rechten en sociale kaart in België;
• Vlotte verbale en schriftelijke communicatie;
• Teamgericht met goede kennis Engels en Frans (drietalig team);
• Sterke motivatie, empathie, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid;
• Flexibiliteit en reactiviteit;
• Creativiteit en aanpassingsvermogen;
• Bereid tot occasioneel avondwerk (woningbezoeken, activiteiten met vrijwilligers);
• Rijbewijs en bereid tot regelmatige verplaatsingen in en soms buiten Mechelen.

Interesse ? e-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling „Sociaal Assistent Mechelen" voor 22 januari 2020 naar cv@caritas.be (*) Een selectieproef is op 23 januari (avond) voorzien.


Ons Aanbod ? CARITAS biedt een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een warm en dynamisch team. U kunt rekenen op een markt conform salaris en voordelen. De succesvolle kandidaten zullen worden verzocht om 2 referenties en een certificaat van goed gedrag en zeden model 596-2 te verstrekken.

(*)De kandidaten die niet binnen de maand van de verschijning worden gecontacteerd, zijn helaas niet weerhouden voor deze vacature.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij cv@caritas.be
    met referentie Sociaal Assistent Mechelen
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Brussel
Liefdadigheidstraat 43
1210  Brussel