Sociaal Begeleider NBMV (M/V/X)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een humane, efficiënte en kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het Agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangcentra in de lokale gemeenschap.

 

Plaats van tewerkstelling:

Opvangcentrum voor asielzoekers

Stadensteenweg 68

8920 Langemark-Poelkapelle

 

 

Doel van de functie:

Het opvangcentrum van Poelkapelle is een federaal centrum dat rechtstreeks onder het beheer van Fedasil valt. Het opvangcentrum beschikt over 229 opvangplaatsen. 

Als sociaal begeleider zorg je voor de opvolging van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse leven van de bewoners (orde, netheid, discipline) en de organisatie van de activiteiten. Je neemt samen met de sociaal assistenten deel aan de dagelijkse begeleiding van de bewoners.

 

Jouw taken:

 Je ondersteunt het geheel van de jongeren bij de dagelijkse taken en staat garant voor de naleving van de typische dag: opstaan en gaan slapen, douche uur, maaltijden, kamerschoonmaak, cursussen, activiteiten, enz.

Je organiseert, animeert en omkadert educatieve, creatieve, culturele en sportieve activiteiten zowel binnen als buiten het centrum.

Je helpt bij het ontvangen van nieuwkomers (hygiënekit, toewijzing van de kamers, uitleg bij het functioneren van het centrum, enz.).

Je waakt over de gezondheid en het welzijn van elke jongere en zorgt ervoor dat diens basisnoden vervuld zijn: voldoende slaap, voedingshygiëne, enz.

Je waakt over de orde en de rust zodat de jongeren kunnen genieten van een gestructureerd en veilig leefkader: rondes doen in de kamers, aanwezigheden opnemen, preventie van en beheer van conflicten, respect van het huishoudelijk reglement door de jongere, …

Je neemt actief deel aan de observatie en oriëntatie van de jongeren.

 

Jouw profiel:

Diploma vereist: je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs of een equivalent diploma, bij voorkeur opvoeder A2 (niveau C).

Ervaring in het domein van jongerenbegeleiding is vereist.

Je zal in een tweetalige omgeving werken: kennis van het Frans is gewenst. Kennis van een vreemde taal is een grote troef.

Je hebt een praktische informaticakennis (word, excel).

Je bent autonoom en bent in staat initiatieven te nemen.

Je geeft blijk van teamspirit.

Je kan goed luisteren, bent communicatief en toont interesse voor multiculturele relaties.

Je bent bereid te werken volgens een flexibel uurrooster met avonddiensten en weekendwerk.

Je kan goed omgaan met stress en conflicten.

 

Ons aanbod:

Contract van bepaalde duur

De minimum basisvergoeding bedraagt € 1991 (bruto voltijds maandloon, aan de huidige index, rekening houdend met de barema’s die voor u van toepassing zijn). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte en aantoonbare beroepservaring. Voor meer info hierover verwijzen we naar de website www.fedweb.be

26 jaarlijkse verlofdagen (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata van je arbeidsregime).

Mogelijkheid tot gratis abonnement voor openbaar vervoer.

Premies voor onregelmatige prestaties.

Maaltijdcheques

Voordelige hospitalisatieverzekering.

Als je kiest voor Fedasil, kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang. Wij zijn een organisatie waarin flexibiliteit en vernieuwing gewaardeerd en gestimuleerd worden.

 

Selectieprocedure:

Indien deze functie jou interesseert en je denkt te beantwoorden aan het gezochte profiel, gelieve ons jouw motivatiebrief, curriculum vitae en een kopie van jouw diploma (of de gelijkstelling van diploma) op te sturen via de vacature die je vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Kandidaturen worden aanvaard tot en met 05/08/2018 om middernacht. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuur. Enkel de kandidaten die het beste beantwoorden aan de functievereisten. Enkel de meest geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor de selectieproef.

De selectieproef evalueert of het profiel van de kandidaat overeenkomt met de vereisten voor de functie.

Kandidaten die in het buitenland een diploma hebben behaald en een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is, moeten een officieel bewijs van deze gelijkstelling bij hun kandidatuur voegen.

De kennis van de taal van de functie waarvoor deze kandidaat met een buitenlands diploma solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat je geslaagd bent voor dit examen.

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve voor alle type contracten die een jaar geldig is.

 Aarzel niet om contact op te nemen met Valerie Zyde telefonisch via 051/48.06.21 indien je meer informatie wenst over de functie en/of de selectieprocedure.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9031-180
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Opvangcentrum voor asielzoekers Poelkapelle
Stadensteenweg 68
8920  Langemark-Poelkapelle